Влизането в еврозоната е възможно най-голямата грешка

Приемането на еврото като официална валута е възможно най-лошото решение за България, по-лошо дори от валутния борд, който е второто най-лошо. По-малко лошо от валутния борд може да е свободно плаващ валутен курс при спазване на добра фискална и монетарна дисциплина с консервативна парична политика, насочена към поддържане на стабилни и силни пари и ниски цени. Още по-добро решение е златен или златно-сребърен, т.е. двойно метален стандарт – там се премахва в зародиш възможността за централизирана злоупотреба с парите чрез фалшифициране на техния обем и цена. Това трябва да се осъществи разбира се при банкиране с пълен резерв на покритие на депозитите до поискване. Докато има централна банка и държавно установен монопол върху паричното предлагане обаче, ще има възможности и за злоупотреби. Следователно възможно най-доброто решение са свободни пари – свободни откъм възможности за каквито и да било централно-планови злоупотреби. Това означава отсъствие на централна банка и свободна конкуренция между различни видове пари – може да са базирани на злато, сребро, на други ценни и редки стоки, да са криптовалути и т.н.
Произходът на парите е от свободния пазар, не от държавите. Държавите чрез своите централни банки единствено разстройват, изкривяват икономическите сигнали, фалшифицирайки парите и лихвените проценти, създавайки кредитни балони и последващи кризи, а от един момент и хиперинфлация.
Защо приемането на еврото е най-лошият възможен вариант, по-лош дори от валутния борд? Защото при един срив на еврото като валута, който е неизбежен предвид, че това е валута без покритие и постоянно фалшифицирана от ЕЦБ – централно-плановия орган за парична фалшификация на еврозоната – българската икономика и хората в нея, държащи си спестявания и получаващи доходи в евро, ще потънат заедно с него. При валутния борд поне ще е възможно левът да се откачи и да премине към някой от изброените по-горе варианти. Може да се прикачи към друга валута, да стане свободно плаващ, да се върже към златото и т.н. При еврото като официална валута и евентуален негов колапс, имайки предвид, че приемането му ще промени и институциите и нагласите на хората, този процес би бил доста по-труден и финансовите трусове ще се усетят тук много по-силно и болезнено.
Това, че масово тукашни „икономисти“ и „експерти“ препоръчват приемане на еврото като едва ли не „велика“ стъпка напред… в европеизирането, т.е. „цивилизоването“ на България, е тотална глупост, която е също така и много опасна, ако наистина се приложи. Нека стискаме палци това да не става. Гърците страдаха по един начин (дефлационен) от диктата на ЕЦБ, заради това, че са приели еврото, но има и много други начини за страдание, които тепърва ще се разкриват.

Можем да разгледаме въпроса и така, още по-простичко, но директно и също така морално-етично:
Съгласни ли сте за официална валута да приемете тази на доказани международни престъпници и фалшификатори? Защото ЕЦБ са точно такива.
А идиотите представят такъв избор като „цивилизационен“…, присъединяваме се още по-стабилно към… „европейските ценности“.

Добрил Русев

Споделете: