Икономическата глобализация не е политическа глобализация

Икономическата глобализация няма нищо общо с политическата глобализация.

Първата се базира на свободни и доброволни взаимоотношения между хората по света. Там принуда, насилие и грабеж няма.

Втората – политическата глобализация – се базира на авторитарно глобално управление на делата на хората, контрол чрез различни потиснически паразитни (т.е. на издръжка на данъкоплатците по света) глобалистски институции като МВФ, ООН, СБ, БМР, ЕС, НАТО и др.

Мисленето зад подобни инициативи е чисто социалистическо-колективистично. Ето защо всеки поддръжник на политическата глобализация може да бъде определен като глобалист-колективист (или комунист).

„Икономическата глобализация със свободната търговия като естествен компонент увеличава продуктивността. Без нея бедността по тази планета не би била намалявана до степента, до която бе намалена през последните десетилетия. От самото начало политическата глобализация няма нищо общо с икономическата глобализация. Тя се стреми да дирижира и определя всички взаимоотношения между народите на различните континенти по метода на авторитарното управление.“

„Разбира се, мисленето зад това схващане е изцяло колективистично-социалистическо.
Това е също така основата на Европейския съюз (ЕС). В края на краищата той се стреми да създаде европейска свръх-държава, в която националните държави ще се разтопят като захарни бучки в чаша горещ чай.“

Повече можете да прочете от публикацията на английски:
https://mises.org/blog/economic-globalization-not-political-globalization

Споделете: