Пази ли ни държавата от олигархията или я създава?

Хубаво нещо ли е силната държава? Предпазва ли тя хората от икономическа олигархия или злоупотребявайки с властта си да дава привилегии на определени играчи, реално създава олигархията?
Ако не бе държавата:
1. Щяха ли същества като Д.П., В.Зл., „червените бузки“, домусите, цоцорките, О.Д., С.Д., Цв.Б., Л.Х., и мн.др. олигарси да притежават такива огромни бизнеси, включващи „приватизирани“ (т.е. заграбени) предприятия, гарантирано фаворизиране при държавните поръчки и какви ли още не схеми за кражби в особено огромни размери?
2. Щяха ли да се договорят толкова престъпно завишени цени на изкупуване на ток от ВЕИ-та (пак като водещи участници в схемите – „червените бузки“, В. Зл., Цв.Б., Хр.Б. и т.н. политико-олигархични отрепки)? Както и престъпно завишените цени на изкупуване от 2-та „американски“ теца? Което си е пак кражба в особено огромни размери, от джобовете на всички нас.
3. Щеше ли В.Зл. да има такова огромно преимущество на пазара на горива (например чрез изискванията за т.нар. данъчни складове), чрез което силно да ограничава конкуренцията, водещо като резултат до твърде високите цени на горивата тук?
4. Щеше ли да има например само 3 доставчика на мобилни телефонни услуги, поради твърде ограничаващия свободната конкуренция лицензионен режим? Аналогични въпроси могат да се задават за още стотици други сектори, където държавното регулаторно бреме е твърде голямо?
5. Щяха ли банкерите да разполагат с толкова много привилегии, в т.ч. и да имат… изпълнителна власт (напр. скандалния чл. 417)? „Отделна тема“ е банкирането с частични резерви, бейл-аути, бейл-ини и т.н. – все престъпни схеми, извършвани с престъпната благословия на държавната власт.
6. Могат да се изброяват още стотици, ако не и хиляди, примери за злоупотреби с държавна власт, водещи като логично следствие придобиване на немалка икономическа власт за олигарсите.Това става възможно винаги благодарение на неправилна, или по-точно казано, порочна държавна намеса. Силната държавна власт и възможностите за злоупотреби с нея,корупцията и олигархията вървят ръка за ръка.
Пази ли държавата индивида от икономическа олигархия или прави точно обратното – пази олигархията от индивида?
И не е ли следователно самата концентрация на твърде много държавна власт коренът на проблема?

Добрил Русев

Споделете: