Професор Валентин Катасонов: Предстои глобална експроприация и световен концлагер

След известните събития в Кипър от 2013 г. (конфискацията на парите на вложителите) стана очевидно, че сме на прага на някакъв нов световен ред. Нов ред, който няма да има нищо общо с принципите, които дълго време се считаха за «свещени крави» на «цивилизования свят». Сред тези «свещени крави» е и принципът за неприкосновеността на чуждата собственост. Днес на негово място идва друг принцип: «Граби награбеното» или «Експроприиране на експроприаторите».

1. Националното богатство на Русия ще е първата фаза на експроприацията.
Русия може в най-близко бъдеще да стане обект на такива експроприации, от страна на световната (юдейска) финансова олигархия. Когато казвам «Русия», имам предвид народа на Русия, който в продължение на много поколения е създавал (и продължава да създава) с труда и интелекта си, националното богатство на страната. В тесния смисъл, под национално богатство се разбират намиращите се на територията на Руската Федерация основни фондове на икономиката и домашните стопанства, а и запасите от суровини и други оборотни средства. Според данните на Росстат и нашите икономически ведомства, тези национални богатства, се оценяват на около 4-5 трилиона долара. Но в по-широкия смисъл, сред националните богатства влизат и природните ресурси, «човешкият капитал» (хората със знания и професионални умения), и нематериалните активи, като научно-техническите разработки. Оценката на тези компоненти на националното богатство, обаче, е трудна. Експертните оценки показват, че националното богатство, в широкия смисъл, в парично изражение многократно превишава основните фондове на икономиката и домашните стопанства. Не трябва да се забравя, че националното богатство, в по-широкия смисъл, включва и материалните, и финансовите активи, на физическите и юридическите лица, и на държавата, които са извън страната.

В резултат на бандитската приватизация през 90-те години, по-голямата част от националното богатство, намиращо се в държавния сектор на икономиката, се оказа в ръцете на наши доморасли олигарси и корумпирани чиновници (а всички те, до един, са евреи и криптоевреи, подставени лица на Световното юдомасонско (сатанинско) еврейство, което е реалният задкулисен господар на всички държави и на всички режими, и на всичките им „национални“ богатства, вкл. хората). Напомням, че основният приватизационен удар по нашата икономика бе нанесен преди 20 години. За периода 1993-1997 г., по данните на Росстат, са приватизирани 82 хиляди 721 предприятия. Някои казват, че е време да забравим за несправедливата приватизация, понеже бил изтекъл срокът за давност, и че заради запазването на обществения мир, не си струвало да споменаваме миналото. Но раната, нанесена преди две десетилетия на нашето отечество, не само не е заздравяла, но през целия този период беше, и си остава, главната причина за много наши социално-икономическия недъзи. В частност, липсата на законни основания за преминаването на тези активи в ръцете на новоизпечените олигарси, стана главната причина за бягството на частния капитал от страната и формирането на грамадни финансови и материални активи извън Руската Федерация. (Истинската цел за ”бягството на частния капитал от страната” е – скриване на истинските собственици (т.е. истинските крадци). А истинските крадци, и крайни собственици на всичко откраднато /по какъвто и да е начин/, са банкерите, начело с Ротшилд, които са всевластното (задкулисно) Юдомасонско Световно Правителство! Г.С.)

Вече не е тайна, че нашите олигарси са «преходни» фигури, и не са крайните собственици на тези богатства. Историята с нашия олигарх М.Ходорковски, за пръв път извади на светло скритата страна на нашия икономически и политически живот. Разследването, започнато в края на 2003 г. срещу нефтената компания ЮКОС, показа, че тя се управлява посредством верига от офшорни фирми. Това не учуди никого, но сензацията е там, че всички считаха за краен собственик на ЮКОС, – Ходорковски, а се оказа, че е … Якоб Ротшилд.

2. Подготовка за втората фаза на експроприацията.
Сега световното задкулисие се готви за окончателната фаза на глобална операции, наречена «експроприация на националното богатство на Русия», което ще се изразява в предаване активите на руската икономика, от «подставените лица» непосредствено в ръцете на световната финансова олигархия. Идейно — психологическата подготовка на тази операция е организираната под патронажа на САЩ, глобална кампания за борба с международния тероризъм, която започна след известните провокационни събития на 11 септември 2001 г. в Ню Йорк. И беше допълнена с мащабни (лицемерни) кампании за борба с корупцията, неплащането на данъци, прането на «мръсни» пари, организираната престъпност и т.н.

Но зад тези бомбастични и благородни лозунги, за въвеждане на мним порядък в света, и за «защита на националните интереси на САЩ», се крие борбата на световната финансова олигархия за планетарна власт. Под прикритието на борба за сигурност на обществото, с ускорени темпове се създават механизми за окончателна експроприация на имуществата, демонтаж на суверенните държави, създаване на световно правителство и формиране на тоталитарен строй, в глобален мащаб (т.е. «световен концлагер»). (Който не е знаел, – ето това всъщност се крие зад добре известните ни лозунги за Нов Световен Ред и Глобализъм!!)

Тоталната експроприация на имуществото и съсредоточаването му в ръцете на тясна група от световния (юдомасонски – сатанински) елит («златният милион») е непременното условие за реализация на цялата им програма за построяване на нов световен ред. За тази цел управляващите кръгове от финансово — банковата сфера на Запада, последователно реализират следните цели:

1) премахване на банковата тайна;

2) ликвидация на офшорните зони;

3) въвеждане на опростени процедури за «замразяване» (арест) и конфискация на имуществата на гражданите и компаниите, от властите на страните, от «златния милиард»;

4) премахване на паричното обръщение и постепенно преминаване на 100-процентно използване на безналични (електронни) средства за плащане;

5) създаване от данъчните и финансови служби, на мрежи от агенти и информатори в банките и компаниите;

6) срастване на финансовите служби и централните банки, със спецслужбите;

7) приемане в САЩ на екстериториални (т.е. световни) закони за борба с неплащането на данъците и превръщане на всичките държави, банки и компании в света, в агенти на данъчните служби на САЩ (т.е. на задкулисното Световно юдосатанинско Правителство);

8) поощряване на процесите за централизация на банковия капитал, намаляване броя (т.е. имената) на банките и същевременно увеличаване на мрежите им, от филиали и отделения;

9) даване на централните банки, на допълнителни пълномощия и функции (при запазване статуса им на «независимост» от държавните власти) (и запазване статуса им, на пълна зависимост от задкулисните интернационални господари);

10) създаване, на основата на международни съглашения, на мрежи за обмяна на финансова информация за физическите и юридически лица (личните данни, сведенията за сметките и трансакциите им) между данъчните ведомства, финансовите разузнавания и министерствата на финансите;

11) подготовка и провеждане на операция за «стерилизация» на огромна маса налични и безналични пари (преди всичко, доларите на САЩ), които днес са в обръщение в целия свят (най-вероятно, такава операция ще бъде извършена, под формата на «парична реформа» и замяна на сегашните парични знаци, с други) и т.н.

3. За финансово — банковата «шапка».
С една дума, с ускорени темпове идва създаване на финансово — банкова «шапка», която плътно ще покрие населението на цялата планета. Банките и другите финансови организации в новите условия вече няма да са обикновени комерчески институти, насочени към получаване на печалба Те ще станат, преди всичко, институции, организиращи практическата експроприация на имуществата, а после ще станат основният инструмент на световния елит («златния милион») за контрол над населението. Впрочем, за това навремето започнал да говори и пише германският (евреин) икономист и социалист Рудолф Хилфердинг в книгата си «Финансовият капитал», издадена преди Първата световна война. По-късно, през 20-те години на миналия век, мислите на Хилфердинг за тоталитарно общество, основано на властта на банките, били оформени от него, във вид на теория на «организирания капитализъм» (забележителното е, че авторът на теорията приветствал този строй, който той считал за пряка подготовка, за социализма).

Държавните и политически дейци, в руското общество трябва да разберат плановете на световната финансова олигархия и ясно да осъзнаят поражданите от нея заплахи… Например, събитията в Кипър показаха, че за конфискацията на банковите вложения не е нужно никакво правно основание (както беше преди). Решенията, които се вземат от някого, горе във върховете, се обосновават с финансово-икономическата необходимост (уж, конфискацията се върши с цел «стабилизиране на икономическата и финансова ситуация»). Т.е. започва да работи болшевишкият лозунг за «целесъобразността». Само че, не политическа, а икономическа и финансова. (Защото създателят и господарят, и на банките, и на болшевизма, и на всичките им демокрации и диктатури, е юдаизмът). Ето и Швейцария, която до неотдавна се славеше с банковата си тайна, днес се оказа «преди цялата Европа». Тя прие закон, според който средствата в банкова сметка на физическо или юридическо лице могат да бъдат замразени, от момента на започването на следствено дело. А и приетия неотдавна в САЩ закон за националната отбрана, който фактически позволява, на всеки човек, в САЩ и навсякъде, да може да се гледа, като на потенциален терорист, и да може да се започне разследване срещу него (NDAA – National Defense Authorization Act 2012). А понеже САЩ и Швейцария сключиха помежду си договор за «сътрудничество» във финансовата сфера, за чичо Сам вече не е трудно да «замрази» средствата на всяко физическо или юридическо лице, в швейцарска банка…

4. За защитата на националните имуществени интереси.
Нашите олигарси и корумпирани чиновници на «прехода» не трябва да имат илюзии, че сегашната им лоялност към световната финансова олигархия, и в бъдеще ще им се признава. Те трябва да забравят за имуществото си, спечелено с «непосилен труд». Не е сигурно даже, дали ще им бъде запазен живота и свободата. 100-процентна увереност няма. Ако нашите клептомани, накрая разберат тази проста истина, тогава именно те следва да са в първите редове на инициатива за преразглеждане на грабителската приватизация от 1990-те години. При това, те трябва да се покаят за разхищаването на бюджетни средства, за корупцията и за другите имуществени «грехове», и да се стараят да върнат в страната заграбените от тях капитали. Да се договарят със собствения народ няма да е лесно. Но пак е по-надеждно. Вероломството, лицемерието и подлостта на западните елити днес стават очевидни, даже за тези, които не знаят добре историята на Запада.

Впрочем, част от националното богатство на страната е изнесено зад граница на напълно «законни» основания. Имам предвид преди всичко, валутните резерви, които управлява „нашата“ централна банка. Следователно, трябва да се променят националните закони, и те, на нови законни основания да се връщат в Русия. Не мислете, че предлагам нещо ново и неизвестно на човечеството. Достатъчно е да си спомним ситуацията в началото на 1914 г…
Днес Русия отново е на прага на не по-малка глобална война (впрочем, някои експерти напълно основателно отбелязват, че тя вече е започнала, без официално обявяване). В тази ситуация ръководството на страната и гражданите на Русия трябва да действат бързо и точно, в много насоки, в т.ч. и за защита на своите си лични имуществени интереси.

Валентин Юревич Катасонов, професор, доктор на икономическите науки, председател на Руското икономическо общество – ”С.Ф.Шарапов”

(Адресът, от който е копирана и преведена тази публикация, за сега е изгубен, поради постоянни проблеми с работата на компютъра, и свързаните с това, многократни копирания и премествания на текста! Но поради важността на материала, го публикувам без посочване на източника. За което разбира се, съжалявам!)

Превод, Григор Симов
Източник:

Професор Валентин Катасонов: Предстои глобална експроприация и световен концлагер

Споделете: