Защо съм склонна да вярвам повече на Петър Низамов, отколкото на Воински съюз „В.Левски“

 Взето от Фейсбук от публикация на Петър Низамов, цитиращ друга потребителка:

От ‎Цепеница Фиданкова‎ до Варна срещу незаконните мигранти !
(Много правилно е разбрала жената. Аз не съм нито нацист, нито фашист, нито комунист, просто се боря за справедливост в условията на парадна демокрация)
ЗАЩО СЪМ СКЛОННА ДА ВЯРВАМ ПОВЕЧЕ НА ПЕТЪР НИЗАМОВ ОТКОЛКОТО НА ВОИНСКИ СЪЮЗ „В. ЛЕВСКИ“
С голямо неудоволствие следя разприте между Петър Низамов и Воински съюз „ В. Левски“. Всеки твърди за себе си, че се занимава с родолюбива дейност, а се въвличат във взаимни обвинения. Когато между две страни има интрига, винаги поне едната е крива. В случая това е воинският съюз. До този извод стигнах, след като разгледах неговата програма.
1. В програмата си Воинският съюз „В. Левски“ се представя като последовател на Военния съюз, извършител на превратите от 9 юни 1923 г. и 19 май 1934 г. Въпросните исторически събития са окачествени като „защита на отечеството“. По същество всеки преврат е насилствен, незаконен и противоконституционен акт. Тоест Воинският съюз открито признава, че е готов за незаконни действия (демек УБИЙСТВА) „в името на отечеството“.
2. Описвайки с възторг краткото управление на Военния съюз (1934-1935 г.), авторите на програмата недвусмислено заявяват: „В България се възприемат принципи и идеи от фашистка Италия, нацистка Германия и болшевишка Русия. Международната обстановка благоприятства за този рязък завой в развитието на България. В повечето европейски държави са установени авторитарни и военни диктатури“. Повтарям и дебело подчертавам – ФАШИСТКА Италия, НАЦИСТКА Германия и БОЛШЕВИШКА Русия!!!
3. На няколко места в програмата се говори за ВЪОРЪЖЕНА борба. Това е изключително интересен момент!!! Да предположим, че системата в България е толкова мракобесна, че не допуска никаква съпротива по мирен и законен път. В такъв случай бих приела въоръжената борба като единствено възможно средство за постигане на обявените благородни цели (защита на българските национални идеали, на териториалната цялост и т. н.). Обаче всеизвестен и неоспорим факт е, че всяка въоръжена съпротива срещу управляващите е незаконна и поради това се подготвя ТАЙНО, тъй като всяка власт има за цел да се самозащитава и само-възпроизвежда. Дори и демократичната по западен образец. Ето защо е повече от КОМИЧНО И АБСУРДНО да зовеш „На оръжие!“ от официалния си сайт, където си обявил дори банковите си сметки. В това отношение дейността на съюза изглежда като театрална постановка със знамена и фанфари.
4. В точка 39 на програмата се говори за „премахването на престъпният партийно олигархичен МОДЕЛ за управление и ограбване на народа“. Отлично! В този случай обаче е абсолютно задължително да се предложи НОВ МОДЕЛ на държавно-обществено устройство. За съжаление в програмата на Воински съюз „В. Левски“ това липсва. Сами трябва да се сетим защо, като се върнем към увода, който е напоен обилно с възхищение към военната диктатура от 1934-1935 година. Ето това ни готвят! Без партии, без парламент, без избори, без свобода на словото – по фашистко-нацистко-болшевишки образец. Или както е казал народът – от трън на глог, че е по-висок.
5. Програмата на Воинския съюз съдържа непреодолимо противоречие, което ме навежда на мисълта, че е писана (тук трябва да се изразя по-деликатно) от невнимателни и повърхностни хора. Навсякъде българският народ е наречен ВЪРХОВЕН СУВЕРЕН. За сведение на авторите на програмата – суверен се нарича този субект, от който произлиза властта. Ако народът е суверен, следва решенията да се налагат отдолу нагоре – от народа към управниците. А при военната диктатура е точно обратното – властта се налага отгоре надолу, тъй като военните са се самоназначили за всезнаещи и всеможещи. В този случай народът е безгласна буква. На този фон призивите на Воинския съюз за пряка демокрация са напълно неадекватни. Само оръжие не стига, господа офицери, трябва и МИСЪЛ, особено когато се пришат програми!!!
Във връзка с гореизложеното смятам, че Воински съюз „В. Левски“ не е автентична родолюбива организация, за каквато се представя, а чисто и просто имитация.

Споделете: