Ако не променим начина, по който парите се създават и разпределят, неравенството в богатството ще се разширява до точката на обществено безредие

От Чарлс Хю Смит

Централно емитираните пари оптимизират неравенството, монопола, кронизма, стагнацията, ниската социална мобилност и систематичната нестабилност.

Всеки, който желае да намали неравенството в богатството с повече регулации и данъци, пропуска ключовата движеща сила: монополът върху създаването и пускането на пари в обръщение неизбежно разширява и неравенството в богатството, тъй като онези с достъп до новоиздадени пари могат винаги да надцакат останалите от нас в купуването на механизмите на създаване на богатство.

Контролът върху пускането на пари в обръщение и достъпът до евтин кредит създават финансова и политическа власт. Онези с достъп до евтин кредит имат монопол толкова ценен, като този да създават пари.

Сравнете ограничената власт на индивид с пари в брой и огромната власт на неограничаван евтин кредит.

Такава е „магията“ на даване на заеми при частичен резерв на покритие. По-нататък в публикацията са дадени елементарни примери как чрез създаване на пари от нищо в банковата система могат да се генерират огромни печалби за банкерите при този тип измамна система, която е коренът на голямото зло на света в момента.

Това неравенство не може да бъде реформирано по някакъв начин; то е присъщо на централно емитираните пари и частното банкиране.

Цялата публикация на английски:
http://charleshughsmith.blogspot.bg/2015/11/if-we-dont-change-way-money-is-created.html

Споделете:

Един коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.