Защо подкрепяните от златото пари не създават балони и разорения

Много добра образователна публикация на Франк Шостак

„Това, което представлява инфлацията, е акт на измама, урежда се платформа за консумация без да е направен какъвто и да е принос към запаса от истинско богатство. Празни сертификати насочват в обръщение размяна на нищо за нещо, което на свой ред води до цикли от оживление-разорение. Печатането на неподкрепени от злато сертификати отклонява истинските спестявания от дейности, създаващи богатство, към държащите неподкрепени сертификати. Това води до т. нар. оживление.

Отклонението на истински спестявания е извършвано посредством неподкрепени сертификати (т.е. неподкрепени пари). След като печатането на неподкрепени пари се забави или спре, като цяло това спира притока на реални спестявания към разнообразните дейности, които са се появили с подкрепата на неподкрепените пари. В резултат, тези дейности се разпадат – настъпва икономическо разорение.“

„Що се отнася до златния стандарт – истински златен стандарт без манипулация на централна банка – това не може да се случи. В следствие на златния стандарт парите не могат да изчезнат, тъй като златото не може да изчезне. По този начин може да се заключи, че златният стандарт, ако не се злоупотребява, не благоприятства за цикли оживление-разорение.“

Цялата публикация на английски:
https://mises.org/library/why-gold-backed-money-doesn%E2%80%99t-bring-booms-and-busts

Споделете:

Един коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.