Пари ли са биткойните и други криптовалути?

– Пари ли са биткойните и други криптовалути?

– Да. Доколкото хората на пазара ги определят като такива.

– А дали са… все пак толкова пари, колкото парите, базирани на злато и сребро?

– Пак да. По същество са толкова пари, колкото са пари златото, среброто, медта и други стоки, използвани в историята като пари и доказвали се през хилядолетията като такива. Е, на криптовалутите вероятно ще им трябват сигурно също поне още толкова хилядолетия, за да се докажат като поне толкова надеждни пари, колкото споменатите по-горе стоки, но… това не означава, че в сегашно време не са също толкова пари.

– Добре де, как ще са пари като златото и среброто? Не са ли криптовалутите подобни на фиатните „пари“, зад които не стои нищо реално освен… обещанията на държавни управници и централни банкери (а зад криптовалутите дори и това – обещанията на властниците – не стои)? Какъв е материалът, къде е стоката, притежаваща реална пазарна ценност, която стои зад тези криптовалути?

– Такава „стока“ съществува и това е блокчейн технологията! Сама по себе си тя има стойност и извън цената и приложението на конкретната криптовалута! Така както и златото, и среброто имат много други реални приложения в икономиката освен като пари, така и блокчейнът има различни практични приложения извън конкретната криптовалута. Ето защо в действителност използваните на пазара криптовалути, базирани на блокчейн, са наистина пари, подобно на златните, сребърните, медните и други, което ги прави много по-истински пари в сравнение с фиатните измамни схеми на държавните и банкстерските паразити.

– И с какво друго тези нови пари – криптовалутите, базирани на блокчейн – са по-добри и по-истински от фиатните пари на държавниците и централните банкери?

Първо, те не могат да се печат произволно и централно планово и при тях „властта“ е разпределена между много повече хора, т.е. те са децентрализирани, а не централизирани, каквито са фиатните схеми на държавите („официалните валути“). Това значително намалява възможностите за злоупотреба, целенасочена манипулация и произволна инфлация – каквито се случват на практика с всяка една официална държавна валута.
Второ, следователно те съхраняват много по-добре стойността на спестяванията ви във времето, защото дългосрочно поскъпват в сравнение с фиатните схеми („официалните валути“). Водещите криптовалути поскъпват със стотици и хиляди проценти за период от само няколко години.
Трето, криптовалутите, за разлика от фиатните „пари“, не се контролират от банкерите, а от всички нас – обикновените хора. Спестяванията в криптовалути стоят у нас, не в банките, и се контролират от нас. При криптовалутите няма банкиране с частични резерви и изкуствено създаване на пари чрез „паричния мултипликатор“ на този тип престъпно банкиране. Следователно тази парична система е много по-честна и работеща в интерес на обикновените хора като спестители и инвеститори.
Четвърто, иновациите при криптовалутите и свързаните с тях технологии се развиват твърде бурно – защото те наистина работят на свободния пазар и в интерес на всички нас като потребители. Тези иновации ги правят все по-удобни и сигурни като начини за спестяване, разплащане и определяне на цените.

Всички тези, а и други, плюсове на криптовалутите не ги ли правят твърде привлекателна възможност, към която да насочим поне част от спестяванията си?

(въпроси и отговори: Добрил Русев)

Споделете: