Предстои разрушаване на 90% от богатството

Много интересна публикация на Егон фон Грейерц, показваща динамиката на Дау Джоунс, измерен в злато и динамиката на цената на недвижимите имоти в САЩ, също измерена в злато.

Огромното нарастване на цените на акциите се дължи изцяло на надувания с помощта на Фед дългов балон.

Пикът на Дау Джоунс, обаче измерен в злато (истинските пари) е бил към края на 90-те…, след това има дългосрочен спад. Очаква се при следващото гигантско спукване на балона на Дау, стойността му в злато да падне с още 90% спрямо сегашната.

Пикът на имотите в злато е бил около 1970 г., след което цената на средния дом в САЩ, измерен в злато, е паднала…с 87%. Очаква се допълнителен спад на имотите, измерени в злато, със 75-95%.

Златото предлага защита срещу предстоящата разруха на богатството. Важно е обаче да се притежава физически и извън финансовата система. В публикацията се препоръчва също да се държи извън страната, в която се пребивава; в политически по-безопасна страна откъм конфискации и други опасности, идващи най-вече от политико-паразитната класа.

Цялата публикация на английски:

Wealth Destruction Of 90% Is Next

Споделете: