ЕК хока България, че приема „твърде малко мигранти по квотите“

Странно обаче по какви точно критерии Брюкселските паразити спускат императивно съответните „квоти“ и „задължения“ и даже заплашват с наказания неизпълняващите „в срок“ тези разпореждания.

България, Хърватия и Словакия приемали твърде малко мигранти, посочи ЕК при представянето на поредния доклад за изпълнението на квотите за разселване.
Отчита се, че България, Кипър, Гърция, Хърватия, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения все още не са приели нито един бежанец сириец по споразумението с Турция.

В същото време се посочва, че досега България е приела от Гърция 29 кандидати за убежище при подадени 310 молби. Общо от Гърция нашата страна е обещала да вземе 831 кандидати и досега е изпълнила три процента от това обещание.

От Италия досега у нас не е бил прехвърлен нито един мигрант, при 140 подадени молби и при заявка за приемането на 471 души.

Общо за ЕС се отчита напредък в изпълнението на квотите, но ЕК призовава за повече усилия. Досега в ЕС са били разселени близо 32 хиляди мигранти.

В Гърция преместването си очакват 14 000 кандидати, а в Италия – около 3500, сочат данните.

Комисията отбелязва, че за да бъдат „изпълнени квотите“ до края на септември, необходимо е от Гърция да бъдат премествани поне 3000 души месечно, а от Италия – поне по 1500 души на месец.

ЕК настоява държавите в ЕС да имат месечни планове за разселване, да увеличат възможностите си за обработване на молбите и да съкратят времето за отговор по тях. Препоръчва се държавите да избягват прекалено ограничаващите предпочитания към кандидатите.

В документа е записано, че докато Люксембург и Португалия отбелязват траен напредък по изпълнението на квотите, България, Хърватия и Словакия извършват много малко премествания.

Унгария и Полша все още отказват да участват в комунистическите схеми.

До този момент само Малта и Финландия са на път да изпълнят задълженията си в срок.

Комисията отново заявява, че ако държавите не увеличат скоро броя на разселванията, няма да се поколебае да използва правомощията си. ЕК отбелязва, че правното задължение за разселванията не отпада след септември.

Досега 4618 сирийски бежанци са получили възможност за безопасно и законно влизане в ЕС по силата на споразумението с Турция.

Източник: дир.бг

Споделете: