Защо Сорос е враг на човечеството

ЕК заплашва Унгария с наказателно процедури заради това, че „погазва демокрацията“ чрез новите изисквания за висшето образование, които могат да доведат до затваряне на „университета“ на глобалиста Сорос.

Става ясно, че „демокрацията“ се „погазва“ най-силно тогава, когато се настъпят интересите на Сорос.

Но какви са точно интересите и действията на този глобален мошеник и престъпник? Имат ли те нещо общо с демокрацията, с либерализма, със защитата на свободата на хората?

Или действията, сценариите и истинските цели на това същество са в същността си тоталитарни – комунистически, унищожаващи правата на хората, личната им свобода, както и суверенитета на страните?

По всичко изглежда е… второто.

Всички финансирани от престъпника Сорос НПО-та без значение каква е „идеологическата“ им опаковка се стремят към едно и също – засилване на държавната власт и загуба на индивидуална свобода. Дали става дума за масова миграция, „зелени“ каузи, „права“ на малцинствата и т.н. – сценариите на Сорос и пионките му са това винаги да става със силата на държавната принуда.

И в още по-голяма степен – със силата на наддържавната принуда. Например решаването на въпросите, свързани с принудителната и финансирана от данъкоплатците масова миграция, да се решават императивно на ниво ЕС. Към такъв тип решения – на наднационално и глобалистско ниво – се стремят многобройните му НПО-та и фондации.

Следователно глобалистът Сорос работи в посока засилване на държавната власт за сметка на индивида от една страна, както и за засилване на наддържавната (глобалната) власт на структури като ЕС за сметка на суверенитета на отделните страни.

Това доказва антилибералната и тоталитарно-глобалистска същност на Сорос.

Действията на Сорос са също така анти-демократични, което доказват многобройните „цветни революции“, целящи недемократична подмяна на законно избрани управления по света, които повече или по-малко се отклоняват от сценариите на глобалистите.

Това показва, че в действителност Сорос, освен че е антилиберален и върл противник на суверенитета на отделните страни, също така не зачита и демокрацията.

Следователно Сорос е едновременно антилиберален и антидемократичен.

Сорос е глобалист, тоталитарист, колективист и комунист. Навсякъде по света, където му е позволено, това същество финансира крайнолеви и антилиберални движения, характеризиращи се с радикална нетолерантност, незачитане на свободата и дори насилие.

Това е действителната същност на този изключителен вредител – враг на личната свобода, враг на суверенитета и враг на човечеството.

Сорос представлява съвременна версия на Ленин. Или Троцки. И е твърде възможно да служи на същите финансови схемаджийски кръгове, които са финансирали първите болшевики и революциите им.


„Вярвам, че главният враг на отвореното общество вече не е комунизмът, а капитализмът.“ – Джордж Сорос

Знаейки зловещата болшевишка същност на глобалиста-комунист Сорос, може ли в такъв случай да се каже, че действията на Орбан „погазват демокрацията“ в Унгария?

Това, което се погазва в случая, не е демокрация, а глобалистски комунизъм.

И глобалистският комунизъм трябва да се гази с всички възможни средства, защото е много по-опасен и вреден от всички локални диктатори, взети заедно.

Добрил Русев

Споделете: