Абсурдният свят на селскостопанските субсидии

Автор: Даниел Мичел

Селскостопанските субсидии, подобно на други централизирано раздавани подаяния от страна на държавата, представляват предоставяне на привилегии най-вече към най-едрите производители и също така водят до твърде несправедливо преразпределение на ресурсите.

Например в САЩ за период от 20 години – от 1995 до 2014 – горният 1% от получателите на фермерски субсидии са взели 26% от плащанията, а горните 20% са получили 91% от общия размер на субсидиите.

Освен че води до несправедливо предоставяне на привилегии и оттам разпределение на богатството, концентриращо го предимно в най-добре свързаните с държавната власт играчи, селскостопанското субсидиране нерядко предизвиква и други твърде неприятни извращения – например, както посочва авторът Даниел Мичел, субсидирането на млекопроизводството е довело до свръх-производство, а оттам се практикува дори… масово избиване на млекодайни крави с цел да се ограничава свръх-предлагането…

„Наистина, селскостопанските субсидии са основно гигантско прехвърляне на богатство от бедните към богатите.“

„Селскостопанските субсидии са вредни за данъкоплатците и вредни за потребителите. Те са корупционно прехвърляне на неспечелено богатство към групи със специални интереси.“

Цялата публикация на английски:
https://fee.org/articles/the-absurd-world-of-agriculture-subsidies/

Споделете: