Дъг Кейси: Защо златото е пари

Злощастна историческа аномалия е, че хората възприемат хартията в портфейлите си като пари. Технически, доларът е валута. Валутата е държавен заместител на парите. Но златото е пари.

Сега, защо казвам това?

В историята много неща са били използвани като пари. Говедата са били използвани като пари в много общества, включително и в римското общество. Точно оттам получаваме думата „паричен“ („pecuniary“ на англ. – бел. пр.): латинската дума за една глава едър рогат добитък е pecus. Солта се е използвала като пари, също и в древния Рим, и оттам идва думата „заплата“ („salary“ на англ.- бел. пр.); латинската за сол е sal (или salis). Северноамериканските индианци използвали миди. Цигарите са били използвани през Втората световна война. Така че парите са просто средство за размяна и съхраняване на стойност.

По тази дефиниция почти всичко може да се използва като пари, но очевидно някои неща работят по-добре от други; трудно е да се обменят неща, които хората не искат, а някои неща не съхраняват добре стойността. В продължение на хиляди години ценните метали са изпъкнали като най-добрата форма на пари. Злато и сребро, макар и предимно злато.

Няма нищо магическо в златото. Сред 98-те срещащи се природата елементи, то просто е уникално пригодено средство за използване като пари…, по аналогичен начин алуминият е добър за самолети или уранът е добър за ядрената енергия.

Има много добри причини това да е така и те не са нови. Аристотел, в 4-ти век пр.н.е., e определил пет причини, поради които златото е пари (което може да е първият път, когато това е било изписано на хартия). Тези пет причини са толкова валидни днес, колкото и тогава.

Когато изнасям реч, често предлагам награда на този от публиката, който може да ми каже петте класически причини, поради които златото е най-добрите пари. Сега бързо – какви са те? Не ги помните? Прочетете нататък и този път ги запишете в паметта си.

Пари

Ако не можете да определите една дума точно, ясно и бързо, това е доказателство, че не разбирате какво говорите така, както бихте могли. Правилното дефиниране на парите е нещо, което функционира за съхраняване на стойност и средство за размяна.

Държавните фиатни валути могат и в момента действат като пари. Но те далеч не са идеални. Следователно какви са характеристиките на добрите пари? Аристотел ги е изброил през 4 в. пр.н.е. Добрите пари трябва да притежават всяка от следните характеристики:

Дълготрайни: Добрите пари не трябва да се разпадат в джоба ви, нито да се изпаряват, без да знаете. Те трябва да са неразрушими. Ето защо не използваме плодове като пари. Те могат да гният, да бъдат изяждани от насекоми и т.н. Те не са трайни.

Делими: Добрите пари трябва да бъдат конвертируеми в по-големи и по-малки парчета, без да губят стойността си, за да пасват на сделки от всякакъв размер. Ето защо не използваме такива неща като порцелан за пари – половината ваза Минг не струва много.

Постоянни: Добрите пари са нещо, което винаги изглежда еднакво, така че е лесно да се разпознае, всяко парче идентично на останалите. Ето защо за пари не използваме неща като маслени картини; Всяка картина, дори от един и същ художник, с еднакъв размер и съставена от едни и същи материали, е уникална. Точно затова не използваме недвижимите имоти като пари. Едно парче винаги е различно от друго парче.

Удобни: Добрите пари пакетират голяма стойност в малък пакет и са лесно преносими. Ето защо не използваме водата като пари, колкото и да е от съществено значение – просто си представете колко ще трябва да платите за нова къща, да не споменаваме всички проблеми, които бихте имали при набирателна сметка. Това е и причината да не използваме други метали като олово или дори мед. Монетите ще трябва да са твърде големи, за да са достатъчно ценни, което ще затрудни употребата им.

Присъщо ценни: Добрите пари са нещо, което много хора искат или могат да използват. Това е от съществено значение за функционирането на парите като средство за размяна; дори и да не съм бижутер, знам, че някой, някъде иска злато и ще го вземе в замяна на нещо друго, което ми е ценно. Затова ние не – или не трябва да – използваме неща като парчета хартия за пари, без значение колко внушителни могат да бъдат надписите върху тях.

Всъщност има шеста причина, която Аристотел е трябвало да спомене, но не е била съотносима към неговата епоха, защото никой не би помислил за тях (парите – бел.пр.) … , че мога да бъдат създавани от въздуха.

Дори царете и императорите, които подрязвали монети и разреждали съдържанието им, не биха се осмелили да си представят, че може да им мине номерът да използват нещо, което е всъщност безполезно като пари.

Това са причините, поради които златото е най-добрите пари. Това не е религия на златните буболечки, нито варварски суеверия. Това е просто здрав разум. Златото е особено полезно за използване като пари, точно както алуминият е особено добър за производство на въздухоплавателни средства, стоманата е добра за сградите, уранът е подходящ за зареждане на атомни електроцентрали и хартията е добра за производство на книги. Не за пари. Ако се опитате да направите самолети от олово или пари от хартия, ще предизвикате катастрофа.

Злато е пари и това е просто резултат от пазарния процес на търсене на оптимални средства за съхраняване на стойността и осъществяване на размяна.

Публикацията на английски:
http://www.internationalman.com/articles/doug-casey-on-why-gold-is-money

Споделете:

Един коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.