Защо гърците трябва да откажат да платят държавния си дълг

И защо въобще държавният дълг трябва да НЕ се плаща!

Много добра публикация на Саймън Уилсън, в която се цитира есето на Мъри Ротбард „Отхвърляне на националния дълг“, в което той прави рязко разграничение между частен и публичен дълг.

Частното вземане на дълг представлява взаимоизгодна и доброволно сключена сделка, при която, ако длъжникът се провали да изплати задълженията си, кредиторът има пълното право да потърси по законен път компенсация за собствеността си.

Държавният дълг е коренно различен поради факта, че тук нямаме този тип собственост, или казано по друг начин – „държавната“ „собственост“ се базира на грабеж и следователно може да се счита за нелегитимна.

„За разлика от всички нас, правителството не продава никакви производителни стоки и услуги и затова не печели нищо. То може да печели пари само с плячкосване на нашите ресурси чрез данъци, или чрез скрития данък на узаконеното фалшифициране, познато като инфлация.“

Това, което правителството дава в залог за бъдещите си плащания към кредиторите, е бъдещото богатство на своите граждани, данъкоплатците. Това богатство е придобито от държавата с насилствена принуда и е заложено без съгласието на реалния собственик – данъкоплатеца.

Тук не участват доброволният избор и свободните пазари, частната собственост е накърнена и поради тази причина и в светлината на това, което Ротбард изяснява, единственият морален отговор на гърците би бил да отхвърлят напълно своя държавен дълг.

Според Ротбард онези, които купуват гръцкия държавен дълг, а и какъвто и да е друг държавен дълг, заслужават да изгорят на 100%, не частично, а изцяло, защото чрез действията си упълномощават държавата в нейните злоупотреби спрямо гражданите.

Ситуацията в Гърция не може да се определи като противопоставяне например на гърци срещу германци; това противопоставяне всъщност е на държавата срещу данъкоплатците. В действителност и германските данъкоплатци, а и тези в ЕС изобщо, носят бремето на престъпленията на т.нар. „Тройка“ (ЕК, ЕЦБ и МВФ) финансови мошеници. Всички тези данъкоплатци са принудени да плащат за престъпленията на техните правителства, на Тройката и на големите банки, изкупували гръцкия (и не само) държавен дълг и в последствие спасени чрез „бейлаут“ от Тройката; който бейлаут да „трябва“ отново и отново да се спасява с нови бейлаути…

Цялата публикация на английски:
https://mises.org/library/why-greeks-should-repudiate-their-government%E2%80%99s-debt

Споделете: