Защо еврозоната е мъртвороден и обречен проект

Критиките към еврозоната и в т.ч. към евентуално присъединяване на България към този наднационален проект, могат да бъдат от различно естество – например икономически, институционални и т.н.

Всички тези различни видове критики могат да съдържат някаква истина в себе си и трябва да се имат предвид като сигнали за възможни минуси по отношение на присъединяването.

Обсъждането на евентуални икономическите ефекти – например дали и доколко приемането на еврото би довело до покачване на цените, отлив на капитал от страната и т.н. – обаче отклонява вниманието от самата същност на еврозоната, която сама по себе си е напълно достатъчен аргумент защо не трябва да се присъединяваме към нея.

А същността на еврозоната е: несправедлив, грабителски и паразитен проект на международни финансови престъпници (банкстери).

На първо време, основната дейност на Европейската централна банка представлява де факто нищо по-добро от парични фалшификации – т.е. централно-планов произвол при изкуственото увеличаване на паричната маса. Дори само извършването на този узаконен грабителски акт трябва да е достатъчно, за да ни покаже при какъв тип престъпници бихме се присъединили.

А престъпленията-фалшификации, които ЕЦБ извършва, са в особено огромни мащаби – например през 2017 г. балансът на централната банка на еврозоната мина дори този на Фед и съставлява около 4.7 трлн. $.

Освен това, тези фалшификации никак не облагодетелстват равнопоставено ползвателите на тази постоянно фалшифицирана и обезценяваща се валута – еврото. Всяко изкуствено увеличаване на паричната маса води след себе си нарастване на цените (при непроменен обем стоки и услуги). Преди обаче да се стигне до нарастване на цените, новосъздадените „от нищото“ пари попадат в ръцете на най-привилегированите участници по отношение на връзките им с ЕЦБ – като например банки, корпорации и правителства – които се облагодетелстват като първи получатели на „новата валута“ преди тя да е понижила реалната си стойност, преминавайки към други участници.

Привилегированите първи получатели на „нова валута“ печелят не само защото са първи, но и защото заедно с това притежават привилегирован достъп до много по-евтино финансиране – дори при отрицателни реални лихви, което е разбира се напълно непостижимо за средностатистическия непривилегирован кредитополучател – например на потребителски, ипотечен или бизнес заем, при който лихвите ще са многократно по-високи.

По този начин като резултат от дейността на ЕЦБ, представляваща узаконено фалшифициране в огромни мащаби, имаме не само постоянно подкопаване на стойността на ползваната валута в еврозоната – еврото, но и несправедливо преразпределение на богатството в полза на онези участници, чиито връзки с ЕЦБ са най-добре позиционирани – привилегировани банки, корпорации и правителства.

Такава система е дълбоко несправедлива, престъпна и паразитна в същността си, защото облагодетелства едно привилегировано малцинство от банкстери, корпоратисти и съучастниците им в държавния сектор, за сметка на всички останали, принудени в по-голяма или по-малка степен да ползват тази валута.

Но дори и да не бяха налице горе описаните методи за преразпределение на богатството в следствие на привилегирования достъп до евтин паричен ресурс в ЕЦБ, пак наличието на централно-планов произвол при създаването на пари от нищото прави системата достатъчно компрометирана и мъртвородена.

За да имаме стабилна парична единица, централна банка (в качеството ѝ на централен монополист – „създател на пари“) не е нужна, напротив – тя подкопава и унищожава стойността на паричната единица (в случая с ЕЦБ – еврото), което води до всеобщо обедняване.


„Ако печатането на пари създаваше богатство, нямаше да има бедност по земята.“
Рон Пол

Следователно, едно влизане на България в еврозоната би представлявало изключително огромно престъпление срещу българите така, както то е престъпление срещу народите на всички останали страни членки на тази зона за централно планови парични фалшификации, тъй като води до унищожаване на богатството на гражданите.

Каква все пак парична система е нужна на България? Добър отговор на този въпрос съдържат например следните публикации (и не само те) на тази страница:

Влизането в еврозоната е възможно най-голямата грешка

Как може да се въведе златно-сребърен стандарт в България?

Дъг Кейси: Защо златото е пари

Защо подкрепяните от златото пари не създават балони и разорения

Ако не променим начина, по който парите се създават и разпределят, неравенството в богатството ще се разширява до точката на обществено безредие

Централните банки и техните хартиени заклинания


Ако инфлацията е нещо добро, защо фалшифицирането е незаконно?

Добрил Русев

Споделете:

Един коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.