ЕП иска „общоевропейски закони“ за икономиката на споделянето

Европаразитите настояват за спазване на данъчните разпоредби и за лоялна конкуренция

Цели 17% от потребителите в ЕС са използвали услуги, предоставени от икономиката на споделяне, а 52% са наясно с предлаганите възможности. Това става ясно от данни на Евробарометър от 2016 г.

Днес Европейският парламент прие незаконодателната резолюция за сектора, в която призовава ЕС да се възползва от предимствата на икономиката на споделянето, като същевременно гарантира лоялната конкуренция, правата на работниците и спазването на данъчното законодателство, разпоредби, смятат депутатите от Европейския парламент.

Според европаразитите трябвало да бъде приета европейска стратегия за икономиката на сътрудничеството.

В момента регулаторните неясноти предизвикват значителни различия между държавите членки, дължащи се на различните национални, регионални и местни разпоредби и съдебна практика. Новите бизнес модели варират от предоставяне на услуги за настаняване (например Airbnb) и пътувания с автомобили от врата до врата (например Uber) до домашни услуги.

Препоръките на европаразитите включват:

‒ предоставяне на услуги от частни лица и специалисти: необходими били „ефективни критерии за разграничаване“ между партньори (например физически лица, които предоставят услуги на случаен принцип) и специалисти, които споделят набор от общи принципи и критерии на равнище ЕС, както и набор от прагове на национално равнище;

‒ права на потребителите: необходимост потребителите да бъдат информирани за приложимия правен режим за всяка сделка и техните права; платформите за сътрудничество трябва да гарантират, че са налице ефективни системи за подаване на жалби и разрешаване на спорове;

‒ отговорност: ЕК следва да изясни в по-голяма степен режима на отговорност на платформите за споделяне във възможно най-кратки срокове;

‒ права на работниците: трябва да бъдат гарантирани справедливи условия на труд и защита на правата на работниците в рамките на услуги, основани на икономиката на сътрудничеството;

‒ данъчно облагане: за стопански оператори, които предоставят съпоставими услуги, следва да се прилагат сходни данъчни тежести, независимо дали в рамките на традиционната икономика или в икономиката на споделянето.

Евродепутатите се застъпвали за „иновативни решения“ за подобряване на данъчното облагане и призовават за увеличаване сътрудничеството с онлайн платформите в тази насока.

В същото време регламентът не трябва да ограничава икономиката на споделяне, смятат евродепутатите. Те осъждат налагането от някои органи на правила, които ограничават предлагането на туристическо настаняване чрез икономиката на споделянето.

Незаконодателната резолюция беше приета с 510 гласа „за“ срещу 60 гласа „против“, 48 „въздържал се“. Това е отговорът на Парламента относно съобщението на ЕК за дневния ред на Европейската програма за икономиката на сътрудничеството.

„Приемането на европейска стратегия за икономиката на сътрудничеството е от първа необходимост. Целта трябва да бъде избягването на различни правила в традиционната икономика и тази на сътрудничеството. Това се отнася както за достъпа до пазара, така и за и данъчното облагане, за да се осигури честна конкуренция между всички оператори“, коментира докладчикът Никола Данти (С&Д, Италия).

Краткосрочното отдаване под наем на жилище или част от него от неговия собственик е най-големият сектор на икономиката на споделяне въз основа на генерираната търговия, докато предоставяните пряко от едно лице на друго транспортни услуги имат най-голям дял, измерван по приходи от платформи, според данните на Евробарометър.

Източник: инвестор.бг

Споделете:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.