Ще затягат контрола над онлайн разплащанията

Това става ясно от публикация в последния брой на вестник „Банкеръ“. Посоченото оправдание за поредно вмешателство в правото ни на избор и нарушаване на икономическата свобода е свързано със „сигурността на потребителите“. Ето и текстът на публикацията:

„Тройна защита на потребителите при онлайн преводи и разплащания ще бъде въведена с новия Закон за платежните услуги и платежните системи, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Чрез него ще бъде въведена новата – втора директива за платежните услуги в рамките на вътрешния пазар (по чието транспониране се работи от края на 2016-а). Срокът, в който трябва да бъдат въведени директивите в страните членки на Европейския съюз, е 13 януари 2018 година.

В директивата са заложени редица изисквания към доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) за плащанията, извършвани по електронен път и в интернет среда. Идеята е да се увеличи сигурността на потребителите. За потвърждение на идентичността им при плащане ще се изискат допълнителни данни.

С новите текстове в закона се въвежда използване на поне два елемента за идентификация при извършване на плащане, категоризирани като знание (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което само ползвателят притежава) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя), които са независими, така че нарушаването на един елемент не влияе на надеждността на останалите, а процедурата е разработена по начин, който защитава поверителността на данните за установяване на идентичността.

От тези три елемента доставчиците на платежни услуги прилагат най-често ПИН кодовете (нещо, което само ползвателят знае) и еднократни динамични кодове за потвърждаване на дадено плащане, генерирани от токен устройства или получени чрез съобщение през личния мобилен телефон или имейл (нещо, което само ползвателят притежава). Колкото до третия елемент, касаещ характерна особеност на клиента – нещо, което характеризира ползвателя, може да бъде посочена идентификацията чрез биометрични данни – като например пръстовият отпечатък или разпознаването на ириса.

Налагането на допълнителните защити се налага от тенденцията за нарастване на обема на електронната търговия, електронните плащания и появата на иновативни платежни услуги.“

Източник: в-к Банкеръ

Споделете:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.