„Объркването на Фед относно „естествените равнища“ на безработицата и инфлацията“

Според немалко икономисти, в т.ч. и работещите във Фед, стои убеждението, че съществува „естествена безработица“ (в текста от линка по-долу се предполага тя да е 5.5 % или 5.3 %) и ако се слезе под нейната норма, икономиката започва да „прегрява“, което се изразява в ускорено нарастване на равнището на инфлация. Според този начин на мислене, когато това се случи, централната банка трябва да се намеси и да повиши лихвените проценти, за да попречи на инфлацията да излезе извън контрол.

Обаче, както се обяснява по-надолу в публикацията, към която е даден линк най-отдолу:

„Противно на преобладаваща насока на мислене, такава засилена икономическа дейност не предизвиква всеобщо покачване на цените на стоките и услугите и икономическо прегряване, окачествено като инфлация.

Без значение какво е равнището на безработица, доколкото всяко нарастване на разходите е подкрепяно от производство, никакво прегряване не може да се получи.“

„Като правило нарастванията на паричната маса са последвани от нараствания на цените на стоките и услугите.

Цените са друго име на количеството пари, което хората харчат за стоките, които купуват.

Ако количеството пари в една икономика нараства, докато броят стоки остава непроменен, повече пари ще бъдат похарчени за дадения брой стоки, т.е. цените ще се повишат.
Обратно, ако масата от пари остава непроменена, не е възможно да се похарчат повече за всичките стоки и услуги; следователно никакво всеобщо нарастване на цените не е възможно. По същата логика, в една нарастваща икономика с нарастващ брой стоки и непроменена парична маса, цените ще паднат.“

Цялата публикация на Франк Шостак на английски:
https://mises.org/library/fed%E2%80%99s-confusion-over-natural-rate-unemployment-and-inflation

Споделете:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.