Средните лихви по всички заеми за бизнеса са се увеличили през ноември 2017

Годишният процент на разходите на кредитите за потребление минимално се увеличи, отчете БНБ

През ноември всички нови договори, които банките сключиха с бизнеса в България, са с по-висока лихва в сравнение с октомври, показват предварителните данни на БНБ. Въпреки ликвидността на банките и слабото търсене на заеми кредитните институции повишиха цената на заемния ресурс и нарушиха наблюдаваната досега тенденция към намаление.

През ноември средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на миналата година с 0,64 пр.п. до 3,9%, а по тези, договорени в евро – с 0,75 пр.п. до 3,44%.

Средният лихвен процент по заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, на годишна база се понижава с 0,32 пр.п. до 3,35%, а по тези, договорени в евро – с 1,86 пр.п. до 2,99%.

КРЕДИТИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ


Източник: БНБ

В сравнение с октомври средната лихва, по която банките са сключвали договорите за кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0,02 пр.п., а по заемите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,40 пр.п.

При заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент на месечна база се увеличава с 0,39 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0,52 пр.п.

КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС)

През ноември на годишна база средната лихва на новите договори, сключени с домакинствата, намалява с изключение на лихвеното ниво на други кредити в евро, което се повишава.

Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове за домакинствата спада на годишна база с 0,64 пр.п. до 8,14%, а по тези в евро – с 0,69 пр.п. до 4,98%, показва статистиката на централната банка.

При жилищните заеми в левове средната лихва намалява с 0,77 пр.п. до 3,79%, а по жилищните кредити в евро – с 0,98 пр.п. до 4,11%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0,98 пр.п. до 2,01%, а по другите кредити в евро се повишава с 0,15 пр.п. до 3,86%.

На месечна база средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през ноември нараства с 0,08 пр.п., а по тези в евро – с 0,42 пр.п.

При жилищните кредити в левове лихвеното ниво спада с 0,08 пр.п., а при жилищните кредити в евро се увеличава с 0,03 пр.п.

При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0,18 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0,83 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи при обслужването на заема, по кредитите за потребление в левове през ноември за една година намалява с 0,51 пр.п. до 10,53%, а по заемите за потребление в евро – с 1,17 пр.п. до 5,65%.

През миналия месец годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо ноември 2016 г. с 0,79 пр.п. до 4,19%, а по жилищните кредити в евро – с 1,11 пр.п. до 4,47%.

През ноември в сравнение с октомври ГПР по заемите за потребление в левове се увеличава с 0,13 пр.п., а по тези в евро – с 0,41 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0,12 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0,05 пр.п.

КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

Източник: инвестор.бг

Споделете:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.