България остава на 47-мо място в индекса за икономическа свобода

Общата оценка на страната се подобрява с 0,4 пункта спрямо миналата година

България и тази година заема 47-о място в индекса за икономическа свобода на фондация Heritage за 2018 година, предава БТА.

Общата оценка на страната е 68,3 пункта от общо 100, което е повишение с 0,4 пункта спрямо миналата година. Подобрението в областите финансово здраве и ефективност на съдебната система компенсират спада при показателите репутация на властите, бизнес свобода и трудова свобода, се посочва в доклада, поместен на сайта на организацията.

За изготвянето на оценката се използват 12 критерия, сред които свобода в бизнеса, търговията, инвестициите и труда, както и правителствени разходи, данъчно бреме, съдебна ефективност и други.

В Европа България заема 23-то място по икономическа свобода от общо 44 страни, като цялостната оценка на страната е малко под средната за региона, макар и доста над средната за света.

Въпреки благоприятния инвестиционен режим, включващ нисък, плосък корпоративен данък, остават значителни предизвикателства. Корупцията в държавната администрация, слабата съдебна система, ниската производителност и организираната престъпност продължават да пречат на българския инвестиционен климат и икономически перспективи, се посочва в доклада на Heritage.

Организацията отбелязва, че на практика не са защитени добре правата на собственост. Общественото доверие в съдебната система е изключително ниско, а правителството продължава да среща трудности в борбата с корупцията, се отбелязва в документа.

Според Heritage собствениците на компании са притеснени от ендемичната корупция, особено в енергийния сектор и големите инфраструктурни проекти, а непредсказуемите регулаторни и законови промени спъват растежа на бизнеса.

Фондацията отбелязва, че отвореността на правителството към чуждестранните инвестиции е над средното ниво, а финансовият сектор като цяло се справя добре с трудната външна среда.

Като цяло България попада в групата на страните с умерена икономическа свобода. Непосредствено преди България е Малта, а след нея е Кипър.

Индексът, който се изготвя съвместно с в. Wall Street Journal, обхваща 180 икономики. Той се съставя от 1995 година. Сред лидерите и аутсайдерите в класацията почти няма промени спрямо миналата година.

Рейтингът и тази година се оглавява Хонконг. Сингапур е запазил втората позиция, а Нова Зеландия – третото място, следвана от Швейцария, Австралия, Ирландия, Естония, Великобритания, Канада и Обединените арабски емирства.

На най-ниско равнище е икономическата свобода в Куба, Венецуела и Северна Корея.

САЩ са на 18 място, Русия е на 107-o, а Китай – на 110 място.

Източник: инвестор.бг

Споделете: