Инфлацията за 2017 г. пак е по-висока от лихвата по депозит в банка

Според паричната статистика на БНБ, кредитирането бележи годишен ръст от 3.3% към края на декември 2017 година.

Увеличение има при кредитите за домакинствата с 6.0% и на кредитите за нефинансовите предприятия с 1.7%. На този фон средно – претеглените номинални лихвени проценти по депозити и кредити леко се снижиха в сравнение с нивата им от края на 2016 г.

Така по депозитите процентът беше 0.3% годишно, а при кредитите 4.4%. На фона на завърналата се инфлация (2.8% за 2017 г.) реалната лихва по депозитите бе -2.5%, а по кредитите 1.7% към края на 2017 г.

„Положителен факт освен това е, че кредитирането расте на годишна база за петнадесети пореден месец. От друга страна, относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) също регистрира спад с 3.7 пр.п. спрямо нивото им от края на 2016 г. Въпреки спада обаче, това равнище е все още относително високо в сравнение със средното за ЕС. Очакваме плавното спадане в дела на лошите и преструктурирани кредити да продължи и през 2018 г.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Подобно на кредитите, през декември и депозитите нараснаха – с 9.0% на годишна база. „Това че в рамките на общата тенденция, депозитите на фирмите нарастват далеч по-бързо от тези на домакинствата е сигнал за затруднен инвестиционен процес в реалната икономика.“, допълни Калчев.

Източник: дир.бг

Споделете:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.