Икономическата свобода води до по-чиста околна среда

Развитие на Капитализма VS Чиста Околна Среда

Двете противоположни теоретични концепции:

1) Повече икономическа свобода води до замърсяване на околната среда. Компаниите се борят за по-големи печалби и пазарен дял на всяка цена. В свят на ограничени ресурси това е равносилно на влошаване на качеството на околната среда. Поради тази причина намесата на дървавата е наложителна и полезна.

2) Повече икономическа свобода носи със себе си подобрение в качеството на околната среда. С развитието на технологиите се подобрява екологичния аспект на производството, а с икономическия просперитет се генерира желанието, но и възможностите, за подобряване на околната среда. Защитата на частната собственост е ключът за намаляване на environmental externalities.

Коя от тези две концепции е правилната? За обективена оценка/сравнение може да ползваме Индексът на икономическата свобода на Фондация Херитидж, Индексът за качеството на околната среда на Yale University и данните за преките чуждестранни инвестиции от Световната банка. Ползвам проучването на икономическия изследовател Daniel Mendez.

Много накратко, на база трите графики може да заключим следното:

1) Повече икономическа свобода = По-чиста околна среда

2) Тезата, че по-богатите страни „изнасят“ замърсяване към по-бедните не е вярна (Забележете, че по-малко от 0.1% от ПЧИ направени от т.н. „чисти“ страни се насочват към т.нар. „мръсни“ страни).

3) На база регресионен анализ от третата графика, става ясно, че развитието на Mining & Extraction индустрията не води до влошаване на околната среда (Пример за големи ПЧИ в Mining & Extraction индустрията и много високи нива на чистота на околната среда е Австралия. А пример за почти нулеви ПЧИ в Mining & Extraction индустрията и много ниски нива на чистота на околната среда е Камбоджа и Пакистан).

Владимир Сиркаров

В предаването Investbook по Bloomberg TV Bulgaria Сиркаров сподели също, че статистиката не доказва тезата, че най-напредналите страни с по-качествена околна среда от Западна Европа изнасят замърсяващи мощности към по-бедни държави.

Данните по думите на анализатора показват, че 25 страни от групата с най-добро състояние на околната среда са инвестирали само 0,1% в най-замърсените държави.

Половината от държавите с проблемна екология изобщо не са имали досег до тези „най-чисти“ страни, обясни Сиркаров.

Споделете:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.