Със свободата, суверенитета и мира компромиси са недопустими

С тези 3 неща компромиси са недопустими:

1. Неприкосновеност на личната свобода.

2. Суверенитет – икономически, политически – всякакъв.

3. Неутралитет по отношение на военните конфликти, в които не сме пряко застрашени.

И тъй като със свободата, суверенитета и мира компромиси на недопустими, става пределно ясно, че:

Суверенитет и заробващо членство в паразитни и потиснически глобалистски организации като ЕС(СР), НАТО, ООН, СБ, МВФ, СТО, БМР и т.н. са абсолютно несъвместими и взаимоизключващи се.

Горе споменатите потиснически глобалистки организации са създадени с цел да установят единно глобално правителство (към което водят политиките на т.нар. „Нов световен ред“) – установяване на глобална тоталитарна власт, при която индивидите и отделните страни няма да имат никакво значение като самостоятелни единици. Ето защо членуването и/или партнирането с всяка от изброените паразитни организации следва да се прекрати на момента.

Що се отнася до третата точка – свазването на неутралитет във военните конфликти – това означава избягване на всякакъв вид обвързващи партньорства с разни „велики сили“, уж под претекста на някакви измислини аргументи като „сигурност“ и т.н. Точно такъв тип обвързвания вкараха страната в няколко национални катастрофи, в т.ч. въвличането и в двете световни войни.

Като пример за неутралитет в глобалните военни конфликти може да се даде Финландия, особено по времето на ВСВ, воювала успешно и с болшевики, и с нацисти – когато е била нападана. И до днес те НЕ СА членове на терористичната групировка НАТО, въпреки (или дори по-скоро ЗАРАДИ) голямата граница с Русия.

Добрил Русев

Споделете:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.