Съдът на ЕССР задължава държавите-членки да признават еднополовите бракове, независимо от конституциите им

Понятието “съпрузи” да обхваща съпрузите от един и същи пол, реши Съдът на Европейския съюз

/Сега разбирате ли смисълът на мантрата „върховенство на закона“, непрекъснато повтаряна от Европейската комисия при обсъждането на новата финансова рамка!?/

Съдът на ЕС реши всички държави-членки на ЕС, включително тези, които имат конституционна защита на брака като съюз на един мъж и една жена, да признаят сключения в чужбина брак на лица от един и същи пол, по отношение на правото на свободно движение и пребиваване.

Решението е по повод делото заведено от румънеца Адриант Коман, който сключва еднополов брак с неговият партньор американецът Робърт Хамилтън в Белгия през 2010г. Когато Румъния, в съответствие с националното си законодателство, отказва да признае бракът им, те решават да съдят правителството. Според двойката правото им на свободно движение в рамките на ЕС е било нарушено. Така през 2016 г. румънският Конституционен съд отправя запитване към Съда на ЕС с искане за дефиниране понятието „съпрузи“ в законодателството на ЕС, касаещо правото на свободното придвижване.

Съдът на ЕС постанови в понятието „съпрузи“ в законодателството за свободното движение да включва съпруга/та на лица от същия пол.

С разширяване на определението за „съпрузи,” да включва партньори от същия пол, Съдът премахва националната компетентност по ключово понятие от семейното право и рискува да създаде правен хаос в резултат на това, алармираха преди дни в писмото си до европейските управляващи над 730 правозащитни граждански организации

Въпреки че Съдът на ЕС посочва, че “държава членка не може да откаже да признае на своя територия, единствено за целите на предоставянето на производно право на пребиваване на гражданин на трета страна, сключения от него брак с гражданин на Съюза от същия пол,” решението свързва пребиваването с правото да се води нормален семеен живот.

Правото да се води нормален семеен живот отваря врата да бъдат изискани по съдебен път впоследствие и други права, смятат експерти в областта на международното право.

Същевременно Съдът на ЕС отхвърля възможността да бъде отказано право на пребиваване на двойките от еднакъв пол, въз основа позоваване на обществения ред, освен “само в случай на реална и достатъчно сериозна заплаха, засягаща основен обществен интерес“.

Източник: Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”

Споделете:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.