Банкстери и властници грабят законно хората

Банкстерите и държавниците грабят хората посредством заклинания, изписани върху хартия (възприемани като „пари“).

Тълпата бива ограбвана, защото се оставя да бъде омагьосана от тези заклинания, лишени от реална стойност. Във времето обаче, номиналното изписаните числа върху хартийките неизбежно и необратимо купуват все по-малко и по-малко стоки и услуги; заклинанията на банкстерите и държавниците губят силата си, „изветряват“.

Това не са пари – те се провалят в първата основна функция на парите – да бъдат средство за съхраняване на богатство. Тези „пари“ – фиатните валути – във времето губят стойността си неизбежно, което всъщност означава, че те правят точно обратното – „изяждат“ богатството, а не го съхраняват. Те не стават за спестяване. Така например сащанският долар е загубил над 99% от стойността си след създаването на Федералния резерв… и неизбежно ще загуби всичките 100%, въпросът не е дали, а кога.

И така, този узаконен обир – хартиените „пари“ на централните банки – неизбежно и необратимо губят стойността си във времето; единица от дадена валута стига за закупуване на все по-малко и по-малко стоки и услуги. Заклинанията на банкерите и държавниците… „изветряват“ във времето, все повече губят силата си; затова в безсилието си засипват населението с все повече и повече от все по-губещите си сила заклинания…

Идва неизбежната хиперинфлация и все по-масов отказ от фалшивата валута, за която все по-голяма част от тълпата разбира, че не струва нищо. Венецуела, Зимбабве,… примерите за провалени фиатни валути (хартиени „пари“) са десетки и стотици.

А през целия този процес капитализмът бива унищожаван, спестяванията на хората, тяхното богатство – ограбвано, следват масова бедност, дефицити на стоки и услуги, безредици…. и още много други ужасни неща, произхождащи от докарването на хората до крайно отчаяние и бедност.

Но истински виновните за този узаконен грабеж изглежда никога не биват наказвани.

Добрил Русев

Споделете: