Вампиризмът на банковите такси

Една женица умряла януари, но банката начислила годишна такса за обслужване на кредитната и карта а после добавила и наказателна лихва за закъснение на месечнотo плащане. Баланса на картата е бил $ 0.00, когато жената е починала, но сега тя някакси дължи $ 60.00. Неин роднина звъни в банката. Ето го и разговора:
Роднина:
Обаждам се да ви кажа, че тя почина още януари месец . . .
Банката: Не си е закрила сметката и се начисляват такси . . .
Роднина: Е дайте я тогава на отдел събиране.
Банката: След като е закъсняла два месеца, вече е предадена на отдела.
Роднина: И какво ще и направят като разберат, че е мъртва?
Банката: Най-вероятно ще докладват на отдел измами, или на отдел за некоректни длъжници, може би и двете.
Роднина: Мислите ли, че Бог и е ядосан?
Банката: Моля?
Роднина: Вие не ме ли чухте, казах ви, че жената е мъртва!
Банката: Господине, трябва да говорите с моя супервайзор.
Супервеайзора взима телефона:
Роднина: Казвам ви, че почина януари месец и баланса на картата е $ 0.00
Суперв: Да но не си е закрила сметката и таксите продължвата да се начисляват.
Роднина: Искате да кажете, че ще си ги съберете от имуществото и, така ли?
Суперв: Вие да не сте и адвокат?
Роднина: Не, неин племенник съм.
Суперв: Можете ли да ни изпратите сертификат за смъртта?
Роднина: Разбира се(изпраща факса)
След като получават факса:
Банката: Системата ни няма опция за починал клиент, не мога да ви помогна.
Роднина: Е супер тогава, продължавайте да и начислявате такси – едва ли и пука!
Банката: Да но тези такси се трупат . . .
(Какво им има на тези хора?)
Роднина: Да ви дам ли новия и адрес?
Банката: Това със сигурност ще ни помогне . . .
Роднина: Орландовци, Крематориум, урна 69
Банката: Господине, но това е в гробищата.
Роднина: А вие на вашата планета какво правите с мъртъвците

(копирано от Фейсбук – дали е истина или виц, не знаем, но не изглежда особено нереалистично…)

Споделете: