Държавата срещу пазара – това са все човешки взаимоотношения, но базирани на коренно различни принципи

„Държавата“ и „пазарът“ се обсъждат и противопоставят едно на друго сякаш са някакви абстракции, едва ли не извънчовешки „природни стихии“, всяка от която притежава някакви свои характеристики.

Но и двете представляват хора и произтичащите от тях взаимоотношения. Разликата е, че при държавата взаимоотношенията се базират на… принудата, насилието, а при пазара – на доброволното договаряне и мирните взаимоотношения. И точно тази разлика оттук нататък предопределя от етична гледна точка разликата между тях. Принудата, насилието – това никой няма да го оспори – е нещо неетично и аморално само по себе си. Използването на принуда и насилие предопределя също така и икономическите (и другите видове) вреди, които също не са никак малко.

Това е основната принципна разлика между държава и пазар – дали ще има принуда (под заплаха за насилие) или доброволно действие. Останалото е пропаганда и масова промивка на мозъците.

И когато някой каже: „държавата трябва да направи това“ или „държавата трябва да направи онова“, то той всъщност казва: „държавата трябва да използва принуда, насилие“, за да стане това или онова. Т.е. влиза се в капана да не се търси мирен и доброволен начин за постигане на набелязаната цел, а се търси принудата, насилието, грабежът.

Хората не се усещат в какви мисловни капани навлизат в следствие на промивките на мозъците, на които са били подлагани от най-ранна възраст.

Пазарът, разбира се, не е нещо съвършено, там действащите пак са хора в края на краищата. Но… действат доброволно и мирно.

Добрил Русев

Споделете: