Митът обществен „договор“

(по-долу е преведен текстът от снимката)

Митът обществен „договор“

Много произведения по политическа философия се позовават на един обществен договор – идеята, че правителствата са възникнали от взаимно признати потребности и са създадени, за да могат да се възползват всички. Но никой никога не е посочил каквито и да е исторически доказателства, че такъв обществен договор е бил договорен и възприет.

Договорът не е валиден, ако никой не се е съгласил с него.

Фикцията „обществен договор“ е използвана, за да прокара една по-важна политическа идея, а именно, че държавата е доброволна, необходима и неизбежно възникваща се институция, създадена за благото на хората.

Специалният статут на това формирование – държава (възникващо от измислено споразумение) е необходим, за да се придаде различен етичен кодекс на държавните участници, а не толкова на кодекса, който се отнася само до обикновените хора. Така кражбата, отвличането и убийството се превръщат в данъчно облагане, затваряне и водене на война.

Без този етичен двоен стандарт, никое съществуване на държава не би могло да бъде оправдано.

Споделете: