ЕЦБ запазва паричните фалшификации и отрицателните реални лихви без промяна

Европейската централна банка запази основните лихви без промяна, както и паричната си политика според предварителните очаквания на пазарите. Това обаче се случва на фона на повишена несигурност за икономиката, коментират чуждестранните медии.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%.

Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи със сегашния месечен темп от 30 млрд. евро до края на септември 2018 г.

Управителният съвет очаква, че след септември 2018 г., при условие, че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания на Управителния съвет за инфлацията, месечният темп на нетните покупки на активи ще бъде намален на 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. и тогава нетните покупки ще приключат. Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Още през юни централната банка очерта плановете си да прекрати мащабната си програма за изкупуване на облигации през декември и намекна, че лихвените проценти вероятно ще останат на настоящите ултра ниски нива поне до лятото на 2019 г. Банкерите от ЕЦБ отново потвърдиха, че всяка възможна промяна в досегашния план ще зависи от текущите данни.

Пазарите са в очакване на посланията от управителя на ЕЦБ Марио Драги. Сред най-интересните теми, по които се очакват новини, са реинвестирането на паричните средства от настоящата програма за изкупуване на облигации и актуалните очаквания за инфлацията.

Малко след обявяване на решението еврото поевтиня с 0,12% спрямо долара до 1,1715 долара.

Източник: инвестор.бг

Споделете: