Още преди 18 години ООН е планирало заместването на европейците със 159 милиона мигранти

Въпросното планиране да бъдат внесени в Европа 159 милиона „мигранти“ е било лансирано официално през 2000 г. в някакъв дебилен „доклад“ на тази одиозна организация, изготвен от някакви «експерти» и озаглавен:

„ЗАМЕСТВАЩАТА МИГРАЦИЯ: РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС ЗАПЛАШИТЕЛНОТО ЗАСТАРЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ“ / “Replacement Migration: a solution to an ageing population decline”/.

Още тогава с въпросния „доклад“ са въведени мантрите, че докарването на нашественицитe било единственото възможно разрешение на проблема с раждаемостта в Европа и че „мигрантите“ били пак единственото възможно решение за намиране на източник за плащането на пенсиите и от този сорт…

„За да запази съотношението от 4-5 работещи спрямо един пенсионер, ЕС ТРЯБВА ДА ОТВОРИ ГРАНИЦИТЕ СИ ДО 2025 г., ЗА 159 МИЛИОНА РАБОТНИЦИ-МИГРАНТИ“ / “To maintain the current balance of 4 to 5 workers for a pensioner, the EU should open her doors, by 2025, to 159 million migrant workers”/, препоръчва доклада и така…

Титаничният ООН-ски текст е бил огласен едва преди две седмици от някакъв френски журналист – Жак Дюпакие:

UN already had plans to replace Europeans with 159 million migrants 18 years ago

Споделете: