Вече половината от жалбите в ИАЛ са заради нежелани реакции при ваксини

Това става ясно от публикацията във в-к „Сега“:

60% от сигналите са за сериозни нежелани реакции от медикаменти

Гражданите се жалват в Изпълнителната агенция по лекарствата основно от нежелани лекарствени реакции при ваксините, като делът на тези сигнали расте, сочи докладът за дейността на ИАЛ за 2017 г. 105 са подадените съобщения от пациенти за нежелани лекарствени реакции през миналата година, като те дори намаляват спрямо предходните. Расте обаче процентът на сигналите за нежелани реакции след ваксинация – те вече са 50% от всички. През 2013 г. имунизациите заемат 10 на сто от жалбите на пациентите от лекарствени реакции, а след това растат през всяка следваща година.

Все по-голяма активност при докладването на нежелани реакции демонстрират обаче лекарите. Те са подали 745 сигнала през 2017 г. За сравнение през 2010 г. съобщенията са били 322. 62% от сигналите са за сериозни реакции след приема на дадено лекарство. Огромният процент от медиците обаче докладват за нежелани реакции на компаниите, които след това пращат сигнала в ИАЛ – 624 от всички сигнали.

През миналата година в агенцията са постъпили 237 уведомления от производители, които смятат да пуснат свой продукт на пазара, като тенденцията е за постоянен спад в годините. Видна е и другата тенденция – на увеличение на съобщенията за спиране на продукти от пазара, като през миналата година за пръв път спрените медикаменти са повече от пуснатите – 264 заявления. Съответно устойчиво растат и издаваните от ИАЛ разрешения за внос на нерегистрирани продукти, т.е. точно тези, които са оттеглени от пазара, но за определени пациенти у нас не може да се намери алтернатива и се налага внос по специален ред. Тези случаи през 2017 г. са 790 при 501 през 2013 г.

КАЗУСИ

Административният съд във Варна е обявил за нищожно решение на здравната инспекция в града, с което се отказва на майката на дете с аутизъм да отложи имунизациите му. Майката е обжалвала отказа на РЗИ, тъй като в него няма изложени съображения, освен това смята, че то е взето при незаконен състав, тъй като в комисията, неразрешила да се отложат ваксините, е липсвал задължителният в случая невролог. Съдът потвърждава този факт.

„Липсата на мотиви препятства преценката за законосъобразност на акта и извършване на съответната проверка за неговата правилност. В случая става въпрос и за здравето на малолетно лице, като предотвратяването на риска от постваксинални усложнения и задълбочаване

Споделете: