ЕЦБ запазва отрицателните реални лихви и засега няма да прекратява фалшификациите

Това става ясно от следната публикация на сайта инвестор.бг:

Прекратяването на нетните покупки обаче ще зависи от входящите данни

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано запази лихвите без промяна, но даде сигнал, че нетните покупки на активи ще приключат през декември само ако макро данните потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията. Това става ясно от днешното решение на ЕЦБ, публикувано на сайта на институцията.

На днешното си заседание ЕЦБ реши лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи със сегашния месечен темп от 30 млрд. евро до края на този месец. След септември 2018 г. Управителният съвет ще намали месечния темп на нетните покупки на активи до 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. и очаква тогава нетните покупки да приключат, при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията.

Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Още през юни централната банка очерта плановете си да прекрати мащабната си програма за изкупуване на облигации през декември и намекна, че лихвените проценти вероятно ще останат на настоящите ултра ниски нива поне до лятото на 2019 г.

Пазарите са в очакване на посланията от управителя на ЕЦБ Марио Драги. Сред най-интересните теми, по които се очакват новини, са реинвестирането на паричните средства от настоящата програма за изкупуване на облигации и актуалните очаквания за инфлацията.

Малко след обявяване на решението еврото поскъпна с 0,02% спрямо долара до 1,1628 долара.

Споделете: