Изпробвана ли е някога… анархията?

Изпробвана ли е някога анархията*?

„Този (твърде често задаван) въпрос съдържа логическа заблуда. Анархията не може да бъде „изпробвана“. Анархията не е социална или политическа система. Анархията е основното състояние на природата, в което сте се родили. Анархията съществува всеки път, когато си взаимодействате доброволно с другите хора. Анархията фактически изпълнява преобладаващата част от вашите ежедневни дейности, дори в съвременния луд свят.“

Робърт Есхаузиер

Думата „анархия“ буквално означава „без властник“, „без господар“, „без владетел“, т.е. безвластие, а не „беззаконие“, „хаос“ или „безредие“, с което нерядко я свързват повърхностно, в т.ч. и по масмедии. Това е така, защото навсякъде управляващите паразити се страхуват панически населението да не обикне истински безвластието (т.е. анархията) и да разбере, че няма нужда от властващи над тях паразити, лишаващи ги от свобода и „смучещи“, т.е. крадящи, богатството им.

Споделете: