Прокредит Банк променят едностранно договорите с клиенти, налагайки такса от 10 лв. на месец за спестовен влог

От Прокредит Банк решиха да започнат да налагат такса от 10 лева на месец на всеки, който има преди това сключен договор за спестовен влог, по който няма договорени никакви такси.

Ако имате каквато и да е сметка задължително проверете какви такси ви взимат и ако не ви устройват тези такси я затворете.

10 лева на месец е една от най-големите такси за сметка в България.

Тоест банката едностранно променя договора и въвежда такса по сметки, по които преди това е нямало такса.

Честито на печелившите. Докато се усетя и банката е забогатяла с 40 лева за моя сметка (защото не си чета редовно известията за промените в договора и тарифите).

Другите банки за спестовни сметки не само, че не взимат такса, ами и лихва плащат. А тези дерат с 10 лева на месец.

Ако забравиш 10 години да проверяваш – банката печели за твоя сметка 1200 лв (хиляда и двеста лева).

– – –

Много често банките оставят незатворени сметки по дебитни карти когато дебитната карта изтече (този номер го правят и на пенсионери – баща ми пострада по тази схема – имаше сметка с карта и след като картата изтече му издадоха нова карта с нова сметка, а по старата продължиха да начисляват такси). И ако има пари – заминават за такси. Ако няма – сумата става отрицателна и клиентът дължи пари на банката.

Задължително обикаляйте всички банки, където някога сте имали сметка или дебитна карта – възможно е да имате незакрити сметки, по които ви начисляват такси и накрая ви се събира едно отрицателно салдо и имате да давате пари на банките.

–-

Допълнение:

След като направих проверка на съобщенията, които банката е публикувала на сайта и е изпратила на своите клиенти по електронната поща и вътрешната поща към електронното банкиране, установих, че предупреждението за въвеждане на месечна такса по депозитни сметки след падеж и по спестовни сметки е изпратено чрез вътрешната поща към електронното банкиране и е публикувано на сайта на банката. Обаче по електронната поща не съм получил нищо. Има получени през същата година различни рекламни съобщения, но нито едно от тях не споменава за въвеждане на нови такси.

Призовавам клиентите на банката да проверят дали са получили известие за въвеждането на таксата от 10 лева на месец по електронната си поща. Искам да разбера дали проблемът е технически (по някаква причина аз не съм получил съобщението) или е системен – всички клиенти не са получили известие по електронната поща за въвеждането на таксата от 10 лева.

Считам, че за подобни сериозни промени в условията на услугата е редно клиентите да бъдат уведомени по електронната поща или чрез SMS, а не да има оправдания „ама вие сте длъжни всеки ден да проверявате на сайта ни какви са промените в условията на услугите“.

Формално погледнато банката може да си вдига таксите колкото си иска без да изпраща SMS, електронна поща или пощенски гълъб. Но не е коректно.

Пострадалите от това вдигане на таксата са хора, които имат спестовни влогове и не ползват електронното банкиране (и затова няма как да са прочели съобщението, което е било изпратено през вътрешната система за съобщения на електронното банкиране).

Допълнително допълнение: говорих по телефона с банката и те потвърдиха, че новината за въвеждането на таксата от 10 лева не е изпратена по електронната поща на клиентите (публикувана е на сайта и е изпратена през вътрешната поща на системата за електронно банкиране).

Опитаха се да ме убедят, че 10 лева на месец е изгодно, ако си прехвърля всичко в тяхната банка (дебитна карта, ползвам ги за банкови преводи и т.н.). Може и така да е, всеки да си сметне сам и да чете внимателно тарифата.

За сравнение – друга българска банка предлага разплащателна сметка за 0 лева на месец (без месечна такса) и преводи за 0,50 лв (през електронното банкиране, без нужда от закупуване на специално устройство, ползват се SMS-и за потвърждения).

Валентин Стойков

Споделете: