България – нека бъде свободна зона, без олигархия, потисничество, глобализъм и банкови фалшификации

България трябва да се превърне в автономна свободна икономическа зона – с нулево данъчно и регулаторно бреме.

България трябва да се откъсне от всякакви външни заробващи зависимости – като членствата в ЕССР, НАТО, СТО, МВФ, СБ, ООН, БМР… – робуването на всички тези паразитни потиснически глобалистки организации е анатема за суверенитета и свободата и трябва да се прекрати на секундата!

На местна почва е нужно да се установи неприкосновеност на личната свобода и собственост. Което означава, че щом нечие действие не вреди на някой друг, то няма как да бъде забранявано. Обратното – действията, нанасящи реално установени и доказани вреди, трябва да се наказват заслужено според вредите на постъпките.

При тази неприкосновена лична свобода е възможно да съществува и пряка демокрация – но само за въпроси, надхвърлящи обхвата на нечия частна собственост. Например за въпроси като стопанисване на публична собственост, отбрана, сигурност, социални дейности и т.н.

Настоящите институции на загнилата „представителна“ „демокрация“ (в действителност параван на олигархията) трябва да се премахнат, а заедно с тях и самата олигархия да се изкорени. Всички грабители и паразити да отидат в затвора, заграбеното им да бъде отнето и те да компенсират през останалите години на живота си това, което не могат да върнат.

Не на последно място по значение – реформа на паричната система и премахване на привилегиите на банкстерите, като се забрани банкирането с частични резерви, което представлява узаконен грабеж. Централната банка, бидейки нищо по-добро от изключително вреден централно-планов орган за парични фалшификации, също следва да се закрие и да се премине към реални пари, свободни откъм възможности за централно-планови фалшификации и манипулации – такива са например ценните метали и може би някои криптовалути.

Когато се положат правилните основи – неприкосновена лична свобода и собственост и се премахнат паразитните потиснически институти заедно със злоупотребите с власт – икономическият просперитет е въпрос на време.

Добрил Русев

Линк към публикацията във Фейсбук и последвалата дискусия.

Споделете: