Чаталхьоюк

Първите държави са се образували относително неотдавна в човешката история, появявайки се между 4000 и 3000 г. пр. Хр.

Неолитният град Чаталхьоюк в съвременна Турция е бил населен между 7500 и 5700 г. пр. Хр. Имал е население около 5000-8000 души, което е било извънредно много за онзи период. Има данни за комплексно общество, с опитомяване на животни, земеделие, изкуство, религия, погребални обичаи и търговия. Това е просто едни пример за комплексно общество без държавно управление.

Археолозите не са могли да открият някакви данни за управление. Изглежда не е имало никакви обществени сгради и няма открити сгради с отличителни белези, които да ги характеризират като принадлежали на религиозни или политически лидери. Също така нито едно от произведенията на изкуството не насочва вниманието към някакъв вид водачество, което определено не може да се каже за държавни общества като например в Древен Египет.

Споделете: