Пропагандата е изкуство да се побеждава логиката

Един от способите за промиване на мозъци включва разгрома на логиката като метод на мислене

Съвременното определение за основна логика започва с изявлението: Не можем да имаме едновременно А и анти-А. Което е начин да се каже, че противоречията са недопустими. Ето защо не е изненадващо, че опитите за мисловен контрол включват противоречия в рационалните мисловни процеси.

Това се вижда в пропагандата. Например: Хората, които са ваксинирани, са застрашени от онези, които не са ваксинирани. („Махни своето неваксинирано дете от моето ваксинирано дете.“)

Тук имаме прикрито противоречие. Можем да го видим, като просто дадем определение (според общоприетите възгледи) на думата „ваксинирани“. Тя означава „неподатливи“ и „защитени от заразяването с болест, атакувана от дадена ваксина“.

Но, ако ваксинираният човек е защитен и неподатлив, влизането в контакт с неваксиниран човек не може да бъде заплаха. По тази причина схващането, че ваксините хора са А (защитени), но едновременно и анти-А (застрашени), е един абсурд, едно противоречие.

Най-лесният начин за побеждаване на логиката е чрез недостатъчно образование

Не се преподава логика. Тя се пренебрегва. Вместо това се преподават определени „ценности“. Преподава се всичко друго, но не и логика. Децата не учат как да забелязват противоречията.

Недостатъчното образование + неуморна пропаганда = мисловен контрол.

Логиката е значителен проблем за хората, които искат изолирано и несвободно общество. Защото преподаването на логика води до остри и независими умове. Логиката води до увеличаването на индивидуалната сила.

Ето още един пример за анти-логика: Инициативата за референдум, предприета от гласоподавателите на община Мауи е незаконна, защото тя създава предпоставка за нов закон относно комерсиалното земеделие, въпреки че фактически комерсиалното земеделие се регулира от държавата и федералния закон, който е над общинските закони.

Има няколко начина да се оспори това изявление, но най-лесният е:

Тази инициатива не се занимава с комерсиалното земеделие. Тя изисква мораториум върху всички експерименти на Monsanto/Dow, използващи некомерсиални генно-модифицирани организми. В този случай, който стана дело във федералния съд, съдията и адвокатите на Dow/Monsanto се аргументираха с фалшива действителност.

Разбира се, недостатъкът в този случай е умишленото пренебрегване на фактите. Твърди се, че А е Б. Но става въпрос за друго: А е А.

Има много често срещани аргументи в наши дни, които залагат на същия способ:

Науката за АБВ е общоприета.

„Общоприета“ означава „доказана“.

Следователно науката за АБВ е вярна.

Но при по-внимателно проучване се оказва, че „общоприета“ означава „има консенсус сред учените, официално смятани за авторитети“.

Сериозната наука не работи според това, което твърдят едни или други авторитетни учени. Тя не работи и с консенсуси. Тя работи според това, което е вярно или валидно с оглед на действителността. И най-добрият начин да се достигне до истината е като се направи възможно най-широкообхватен анализ на откритията, направени от много независими учени, които опитват да повторят резултатите от предишни опити.

Дори тогава има достатъчно място за основателни възражения.

За логиката може да се пише още много

Проблемите, които посочвам в тази статия, са най-основните и би трябвало да се разглеждат във всяко училище. С най-големи подробности. И с много илюстрации.

Например: какви са напълно премълчаваните усложнения от изявлението, отправяно в края на всяка телевизионна реклама за лекарства: „Попитайте вашия лекар дали Х е подходящ за вас.“

И друг, още по-конкретен пример: когато пресата съобщава за нова епидемия на дадено заболяване, като твърди, че то се причинява от някакъв вирус… какво е основанието за това твърдение? Заради какви факти учените искат да ни убедят, че са открили вируса, причиняващ заболяването?

Натъкнах се на тези въпроси, докато пишех книгата си „AIDS Inc.: Scandal of the Century“. И колкото повече проучвах HIV като „причинител на СПИН“, толкова повече се изумявах от липсата на логика в аргументите.

Логиката е меч.

Овладяването на нейните различни приложения, докато се още млади, създава самостоятелни ученици и граждани.

Пропагандата е изкуство за отричане на логиката.

Тя действа, когато умът е неподготвен.

Автор: Джон Рапопорт

Превод: Иван Стаменов

Публикувано на български в: От извора

Споделете: