„Логиката“ на етатиста

Илюстрирана добре от фиктивния диалог, илюстриран на снимката

„- И така, това, което правителството прави, е да изгражда физически пътищата?
– Е, не е така, това го правят частни строителни компании.
– Добре тогава, правителството би трябвало физически да плаща за пътищата?
– Е, не, данъкоплатците плащат за пътищата.
– Добре тогава да попитам, защо данъкоплатците да не плащат директно на строителните компании?
– Добре, ще ти кажа защо. Защото данъкоплатците не умеят да правят добри сделки с компаниите.“

Споделете: