„Логиката“ на етатизма – 2

Етатизъм – толкова „добра“ идея, че трябва да е задължителна
(текста на английски на снимката по-горе)

„Логиката“ на етатистите (поддръжниците на държавната власт като… „абсолютно необходимо зло“):

„Не можем да имаме доверие на хора със свобода, но можем да имаме доверие на хора… с власт.“ :O (или перифразирано – „Хората не могат да управляват правилно сами живота си, но пък могат… да управляват живота на други хора.“)

Логиката на свободолюбивите хора, зачитащи правата и достойнствата на другите:

„Можем сами да си управляваме живота, да не пречим на другите да го правят, да се договаряме свободно и взаимодействаме мирно помежду си. Можем всичко да правим свободни от принуда, в т.ч. и да организираме защита срещу различни заплахи.“


– Хората са в същността си насилствени, покварени и незаслужаващи доверие, затова се нуждаем от правителство.
– Правителствата са съставени от хора.

Споделете: