„Без корени, ти си роб и когато си роб, служиш на интересите на Сорос“

Изключителна реч на Джорджия Мелони в италианския парламент за Глобалния пакт на ООН за миграцията:

– Уважаема г-жо Мелони, моля заповядайте!

– Господин Президент, разликата в мненията между нас и левицата често са много големи, но аз бих искала хората да бъдат малко по-сериозни, когато изразяват възгледите си. Защото да твърдиш, както колегата Болдрини току-що направи, че подкрепянето на Миграционния пакт означава борба с расизма, колега Болдрини, ще ме извините, но с това изказване Вие наричате расисти всички страни, които казаха „не“ на Миграционния пакт.

Питам: Израел расистка държава ли е? Вие ми кажете, защото ако кажете, че Израел е расистка държава, това ще бъде последователно. И в отговор на колегата Скалфарото – вижте, колега Скалфарото, омръзна ми винаги, когато говоря по дадени въпроси, да ми казват „Вие не знаете за какво говорите, Вие не четете.“ Казват ми също и че съм „умствено изостанала“. Ние нищо не знаем, ние нищо не разбираме.

Добре, но има един проблем, колега Скалфарото. Това, което ние говорихме в тази зала, беше потвърдено от правителствата на половината свят. Никой, освен Вас, не чете, правителствата на половината свят не са прочели пакта. Вижте, аз съм човек, който обича да учи. Понеже съм умствено изостанала по рождение, ако не уча, ще закъсам. Така че, като човек, който учи, знаете ли какво ще кажа?

САЩ се оттеглиха от Глобалния пакт, Американският посланик каза „Нашето решение относно миграцията трябва да бъде взето от американците и само от американците.“ Австрия се оттегли през октомври, заявявайки „Миграцията не е и не може да бъде основно човешко право.“ Виждате ли, същото заключение, като моето. Аз и австрийците не разбираме нищо.

Австралия казва, в лицето на техния Вътрешен министър, аз не считам и Австралия за расистка държава, „Ние няма да подпишем никакъв документ, който не е в наш национален интерес, а не е в нашия национален интерес да поверим политиката за защита на нашите граници на ООН.“ Полша казва: „Много вероятно е да последваме примера на другите и да не подпишем, защото нашите закони и суверенни принципи относно защитата на граници ни са приоритет.“ Правителствата на половината свят го казват, всички те разбират…

– Уважаема г-жо Мелони, обръщайте се към мен. Уважаеми г-н Скалфарото, замълчете, Вие вече говорихте.

– Работата е в това, че те също разбират, разбират много добре. Миграционният пакт е това, което е нужно на онези, които използваха нелегалната имиграция през последните десетилетия, за да изпълнят големия си план за финансова спекулация чрез лишаване на нациите и народите от тяхната идентичност.

Защото без корени, ти си роб и когато си роб, служиш на интересите на Сорос. За съжаление, тези хора правят точно това. Ние прочетохме Миграционния пакт и искаме правителството да изрази ясна позиция. Искаме правителството публично да каже „не“. Не е достатъчно да не отиде в Маракеш. Ние искаме вот в този парламент и искаме всички онези, които искат да защитят нашата идентичност и нашите граници, да гласуват против подписването на Миграционния пакт от Италия.

Не разбирам позицията на приятелите ми от Лига, които изглежда ще гласуват против това движение, или ще се въздържат. Те правят демонстрации по площадите, казват „Ние сме против Глобалния пакт“, но не желаят да подкрепят това, когато стане дума за официален вот в този парламент. Ние ще продължим да се борим, защото вярваме, приключвам, Президент Розато, ние вярваме в легалната миграция, основаваща се на интересите на националните държави. Спомнете си, колега Скалфарото, Вие казахте, че италианците са народ от мигранти. Но когато ние мигрирахме, никой не ни поддържаше с по 37 евро на ден.“

Превод за „Гласове“: Екатерина Грънчарова

Споделете: