Ваксинотероризъм и ваксинокомунизъм – абсурд на нашето съвремие

Там, където водещи са само нормата, чиновническия и стаден манталитет, няма индивидуална грижа за здравето на пациента.

Правото на избор е общочовешка ценност и никакви гадателски заплахи за евентуални бъдещи епидемии не са довод за задължителност без оглед състоянието на имунната система на отделния индивид, фамилна обремененост, прекарано вече заболяване с осигурен доживотен имунитет и още много други фактори, най-вече ваксиналните рискове и не/ефикасността, които да се вземат предвид. Глобите и тормозът над лекари и пациенти отстрана на здравните власти най-често имат обратен ефект и то не е случайно, както и нарастващото недоверие.

Тоталитаризмът и авторитаризмът бяха веруюто на един отминал строй и на доста хора им е трудно да превключат на 21-ви век, когато правото на избор и неприкосновеността на личността са водещи ценности, поне според европейски и международни актове.

Как е възможно да има приемащи за нормално някой да ги задължава да прилагат препарати с възможни рискове на себе си и децата си без изключения, без да се информират обстоятелствено какво ще им поставят и дали е удачно в техния конкретен случай. Но и това си има обяснение – робска психика, незаинтересованост и страх от поемане на отговорност. Същите те обаче не знаят, че никой няма да понесе отговорността вместо тях.

За хората без добра здравна култура и познания по темата, е ролята на лекаря да ги посъветва кое ще е най-добро за тях, за да вземат информирано решение. Но честен и пълноценен съвет, а не натрапване, и съобразен с основния медицински принцип: „Преди всичко не вреди!“.

Всеки български гражданин прави избор при далеч по-сериозни от медицинска гледна точка интервенции, например операция. В този случай никой не се интересува каква е здравната му култура.

Тогава защо във ваксинопрофилактиката един от основните доводи за отнемане на избора, е именно че някой не е специалист, затова не може да решава за себе си и децата си?! А защо самите специалисти всъщност не учат в детайли по темата и частта за рисковете е празно поле? Случайност или умишленост – за да бъдат промити и те?

По-лесно е някой да се подиграва и унижава непознати хора само защото са избрали да не прилагат някаква фармацевтична стока, нищо че вероятно са по-образовани, по-знаещи по темата и по-интелигентни от обиждащия, който се бърка в чужди работи, налагайки им какво да правят с живота си, а същевременно същият няма никакви адекватни доводи и научни доказателства в защита на тезата си.

В страните с изцяло препоръчителни ваксини цялото население ли се състои от професори по имунология, че те имат законово право на избор, а ние не?

Ками

Споделете: