Защо БНБ пусна нова столевка, увеличавайки по този начин паричната маса?

В петък, 28 декември, БНБ пусна в обръщение нова столевка и обясни, че тя е с по-добра защитата, което допринася за сигурността на националната ни валута. Старата емисия обаче няма да се изтегля, a това противоречи на горното: ако е с лоша защита, следва да бъде изтеглена. От друга страна, очевидно парите в обръщение ще се увеличат, при положение, че се пускат нови банкноти, а старите остават.

Екстравагантен ход от страна на централната банка ли е емитирането на нова 100-левова банкнота, след като едрите копюри са рядък гост в портмонетата на повечето българи? Напоследък за по-големи покупки се ползват предимно банкови дебитни и кредитни карти, а по закон, трансферите над 5000 лв. трябва да стават по банков път. И ако не пазаруваме със столевки – къде се кътат те? Справка в данните за паричното обръщение на БНБ, показва че банкнотите от 100 лева, които са най-едрите копюри, са над една трета от общата стойност на всички банкноти и монети. Това разбира се, говори за размера на сивата икономика, а също – и на инфлацията.

Средната по стойност банкнота в обръщение (стойност на всички банкноти, разделени на броя им) в края на третото тримесечие на 2018 възлиза на 35.32 лв (последни данни). За едногодишен период стойността ù се е повишила с 1.65 лв., или с 4.90% вследствие на по-високия, в сравнение с останалите номинали, темп на нарастване на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в паричното обръщение. В края на септември 2018 в обръщение са 459.5 млн. броя банкноти, които са с 19.1 млн. броя, или с 4.35% повече в сравнение с края на юни, а общата им стойност само за тези три месеца скача с 5,6%. За едногодишен период увеличението в броя на банкнотите е 5.12%, а по стойност – 10.28%. В края на септември 2018 общата стойност на намиращите се в обръщение банкноти от 50 лева е 6327.9 млн. лв., което им отрежда най-големия дял (38.98%) в структурата по стойност на банкнотите в обръщение. Столевката (без новата емисия) е малко над 6.1 милиарда лева.

От друга страна, продажбите на дребно у нас за 2017 (последни данни) са 39 799 367 хил. лева (или около 40 млрд.лв), по данни на Евростат. От 2010 насам те са нараснали с 45,8%, а стойността на парите в обръщение е скочила 209 на сто.

Източник: https://debati.bg/zashto-bnb-puska-nova-stolevka-v-erata-na-digitalnite-finansi/?fbclid=IwAR216by7pV51LA7XSXVf-p4XaFXglmC_Jom-vRNrQRAA44qFhe8qNSiRrMw

Споделете: