За 2019 г. тукашните банкстери прогнозират минимално увеличение на лихвите

Това става ясно от тримесечния макроикономически анализ на УниКредит Булбанк, цитиран от Kredit.bg, в част от който пише следното:

„В хода на 2018 г. кредитите за нефинансови корпорации и домакинства отбелязват най-силното нарастване от 2008 г. насам. Очаква се ръстът на кредитите през 2018 г. да е надхвърлил номиналния растеж на БВП за първи път през последното десетилетие, с което се слага край на продължителния период на спад на финансовата задлъжнялост, измерена чрез съотношението на вътрешния кредит към брутния вътрешен продукт“, се казва в анализа.

Условията на финансиране се очаква да останат без голяма промяна в хода на 2019 г., но постепенно да се влошат през 2020 г., прогнозират още експертите на УниКредит Булбанк.

Очакванията са, че през 2020 г. осредненият тримесечен лихвен индекс Euribor ще нарасне до 0.03% спрямо отрицателните нива от -0.31% през 2019 г. и -0.32% през 2018 г.

По-отчетлива преоценка на лихвите се очаква едва през 2020 г.

Споделете: