Фалшификациите и манипулациите на Ротшилдови

Ако има област, в която Майер Амшел Бауер – първият Ротшилд, е проявил гениалност, тя е прилагането на т. нар. тихо оръжие – приемането на истински пари – злато и сребро – срещу обещание за още пари – под лихва. Прераснало в размяна на изкуствени, книжни пари, все в изгода на влогополучателите и заемодателите, банкерите. Лостът, който осигурява изгодата им, е лихвата. Тя неизменно работи в тяхна полза. Поради елементарната причина, че те определят правилата и задават параметрите. В това число – и размера на лихвите по влоговете и кредитите.

Но също така определят цената на истинските пари – златото и среброто, обменните курсове на валутите… Със създаването на борсите – фондови и стокови – и чрез котировките на стойността на предприятията и на основните продукти. Сами разбирате, че който държи този лост, може да реализира мечтата на Архимед и да повдигне света…

Никой не е изобретил друг толкова прост и същевременно тъй ефикасен механизъм за ограбване и подчинение на хората, за контрол над държави.

Наследници на Амшел Бауер са проявили гениалност при разработката на второто „тихо оръжие“ – медиите. Без значение дали ги смятате за автентични, или за фалшификат, „Протоколите на ционските мъдреци“ хвърлят достатъчно светлина върху това средство за поразяване на масовото и на индивидуалното съзнание. Особено Протокол № 12. Разумният човек е невъзможно да не се сети за думите на Хенри Форд, произнесени точно преди век:

„Единственото изявление, което се чувствам задължен да направя във връзка с протоколите е, че те пасват идеално на всичко, което става наоколо. Написаното в тях е намирало проявление в цялата история дотук и продължава в наши дни… Каквито и да са, нали нещата в тях съвпадат с всичко, което става?“[Хенри Форд – „Интернационалните евреи: Най-наболелият световен проблем“, Издателство „Жарава“, София, 2002 г., стр. 33.]

Споделете: