Ако не променим начина, по който парите се създават и разпределят, неравенството в богатството ще се разширява до точката на обществено безредие

От Чарлс Хю Смит Централно емитираните пари оптимизират неравенството, монопола, кронизма, стагнацията, ниската социална мобилност и систематичната нестабилност. Всеки, който

Централните банки са най-големите спекуланти на акции в света

Централните банки се превръщат в най-големите спекуланти в света Например Швейцарската национална банка продължава да увеличава портфолиото си в акции

Трябва ли да се премахне кешът?

Електронните пари не са пари сами по себе си, а просто начин да се използват вече съществуващите пари. А съществуващите

Как централните банки упълномощават процеса на създаване на пари

Т.нар. „паричен мултипликатор“ (множителят, с който се измерва колко пъти нараства паричната маса при банкирането с частични резерви; т.е. това