Трябва ли да се премахне кешът?

Електронните пари не са пари сами по себе си, а просто начин да се използват вече съществуващите пари. А съществуващите

Как централните банки упълномощават процеса на създаване на пари

Т.нар. „паричен мултипликатор“ (множителят, с който се измерва колко пъти нараства паричната маса при банкирането с частични резерви; т.е. това

Съвременната система е банкстерски олигархизъм

Съвременната система може да се определи като банкстерски антикапитализъм или дори още по-точно, като банкстерски олигархизъм. Вижте колко е проста

Професор Валентин Катасонов: Предстои глобална експроприация и световен концлагер

След известните събития в Кипър от 2013 г. (конфискацията на парите на вложителите) стана очевидно, че сме на прага на