„Застаряващото население на Европа ще ограничи действията на ЕЦБ“

Намаляващият брой работещи, новите технологии и глобализацията подтискат ръста на заплатите, инфлацията и в крайна сметка – и лихвите на

ЕЦБ очаквано запази фалшификационната си експазионистична парична политика без промяна

Банката дори остави вратата отворена към още покупки на активи, ако перспективите се влошат Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано в