Създаването на банковия олигопол на „Големите 4“ в САЩ

Концентрация на финансова власт и контрол върху огромен и нарастващ дял от парите на хората, както се вижда на графиката

Блокчейн: Идеята за парите вече е софтуер!

Автор: Любомир Станков В тази статия ще се опитам да обясня по максимално елементарен начин какво е блок-верига. Оказва се

Хартиените пари отварят вратите към всякакви измами и несправедливости

Много добра публикация на Боб Ливингстън „Хартиените пари, личната свобода и тайна са несъвместими. Хартиените пари централизират властта в държавата

Ако не променим начина, по който парите се създават и разпределят, неравенството в богатството ще се разширява до точката на обществено безредие

От Чарлс Хю Смит Централно емитираните пари оптимизират неравенството, монопола, кронизма, стагнацията, ниската социална мобилност и систематичната нестабилност. Всеки, който

Централните банки са най-големите спекуланти на акции в света

Централните банки се превръщат в най-големите спекуланти в света Например Швейцарската национална банка продължава да увеличава портфолиото си в акции

Изчезнало ли е 50% от златото в западните централни банки?

Дали 50% от златото в западните централни банки е изчезнало? Какво правят централни банки като Фед, Банката на Англия и

Пенсионната система в САЩ – коренът на бъдеща криза

Може би следващата голяма финансова криза ще бъде базирана именно на проблемите на пенсионната система (на САЩ – бел.ред.), а

На изток златото се завръща

Златото отново е на дневен ред. Доскоро дискусиите за завръщането на нов златен стандарт бяха такава рядкост, каквато е и