Ако не променим начина, по който парите се създават и разпределят, неравенството в богатството ще се разширява до точката на обществено безредие

От Чарлс Хю Смит Централно емитираните пари оптимизират неравенството, монопола, кронизма, стагнацията, ниската социална мобилност и систематичната нестабилност. Всеки, който

Централните банки са най-големите спекуланти на акции в света

Централните банки се превръщат в най-големите спекуланти в света Например Швейцарската национална банка продължава да увеличава портфолиото си в акции

Изчезнало ли е 50% от златото в западните централни банки?

Дали 50% от златото в западните централни банки е изчезнало? Какво правят централни банки като Фед, Банката на Англия и

Пенсионната система в САЩ – коренът на бъдеща криза

Може би следващата голяма финансова криза ще бъде базирана именно на проблемите на пенсионната система (на САЩ – бел.ред.), а

На изток златото се завръща

Златото отново е на дневен ред. Доскоро дискусиите за завръщането на нов златен стандарт бяха такава рядкост, каквато е и

Какво ще направи Тръмп по отношение на централно-банковия картел?

От Торстейн Полейт „Политиката на Фед не само предопределя условията на кредита и ликвидността в САЩ, но прави това също

Как централните банки упълномощават процеса на създаване на пари

Т.нар. „паричен мултипликатор“ (множителят, с който се измерва колко пъти нараства паричната маса при банкирането с частични резерви; т.е. това

Трябва ли да се демонизира дефлацията

Филип Багус, професор по икономика в университета Крал Хуан Карлос в Мадрид, 01.04.2017 Дефлацията на свободния пазар може да е