Дарина Григорова: “Социалният пол“ е наднационален опит за обезобразяване на човека

Доц. д-р Дарина Григорова е преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Главен редактор на списание ALMANACH VIA

„Международни лобита притискат страната да узакони „третия пол”“

Т.нар. Истанбулска Конвенция налага учебни програми за изучаване на хомосексуализъм и травестизъм и създава възможност за налагане на еднополови „бракове“.

Лидерите на ЕССР официално стартираха „общоевропейската отбрана“

Лидерите на ЕССР дадоха официален старт на европейската програма Постоянно структурирано сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната. „Днес мечтата